Inzet van de wijkbudgetten

Niels van den Berg 20.11.2014

Burgerbelangen Enschede is een partij die zich naast het reguliere raadswerk zoveel mogelijk probeert te begeven onder de Enschedese burger.

Dat is in de praktijk soms lastig te realiseren met de vele wijk –en dorpsraden die de stad rijk is. Burgerkracht waar o.a. het instrument wijkbudgetten een belangrijk onderdeel van uitmaken juichen wij toe! Ook is er de laatste tijd door verschillende partijen geroepen dat de wijkbudgetten op termijn verhoogd zouden kunnen worden. Onlangs is er echter e.e.a. te doen geweest over de “overschotten “ die in de programma begroting opgenomen zijn als keuze middelen. De wijkbudgetten ontwikkelen zich in vogelvlucht en de wijk –en dorpsraden plegen veel inzet om het geheel te laten slagen. Verhoging lijkt voorlopig echter niet aan de orde te zijn zolang de middelen over de verschillende jaren niet volledig benut worden.
Wijkraden lijken in een soort van paniekreactie de resterende middelen te willen benutten. Bang dat de gemeente de overschotten terug vordert. Daartegenover staat dat er relatief veel aanvragen geweigerd zijn. Uiteraard moeten de commissies wijkbudgetten voldoen aan de gestelde kaders. Maar zijn die kaders nog wel up-to-date?
Er bereiken ons geluiden vanuit de verschillende stadsdelen dat er met enige regelmaat niet helemaal juist om wordt gesprongen met de aanvragen en de te doorlopen procedures. Dat volgen wij met grote interesse en is voor ons eveneens een reden om als partij begin 2015 de verschillende commissies wijkbudgetten uit te nodigen en zodoende van gedachten te wisselen over de huidige regelgeving rond de wijkbudgetten. Want zolang er groenonderhoud, ophoging van stoepjes en onderhoud van speelplaatsen gepleegd moet worden met financiële input van de wijkbudgetten lijkt er ergens iets mis te gaan.
Wij willen hierover in gesprek. Niet met de insteek om te pamperen, wel om het geheel soepeler te laten verlopen en zodoende aan te tonen dat een verhoging van de wijkbudgetten over een aantal jaren, de juiste keuze is. Kortom om de tafel met de partijen in de stad onder het motto leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel! Begin 2015 kunnen de wijk – en dorpsraden een uitnodiging van Burgerbelangen Enschede tegemoet zien!