Bezuiniging Welzijn

Niels van den Berg 20.11.2014

De SES heeft mij onlangs in hoofdletters een mail gestuurd.

Daarin uitte de heer Rossier zijn ontevredenheid, en constateerde hij dat de fractie van BBE, de SES en hem persoonlijk een mes in de rug heeft gestoken. Ferme taal waarvan wij kennis hebben genomen en vervolgens ook op hebben gereageerd. Wij hoorden daar helaas niets op terug, behalve dat u onze fractie heeft geantwoord in het openbaar zodat ook de rest van de Enschedese burgerij goed op de hoogte is van de plannen van onze partij. Politiek interesseert velen nauwelijks en dus was het op voorhand inderdaad te verwachtten dat de stad geen kennis heeft genomen van dit volgens u, doldwaze plan. Wederom is er in de krant te lezen dat wij een messteek uit hebben gedeeld. Niet alleen in de richting van de SES, maar in feite naar alle bezoekers en spelende kinderen.

Geachte heer Rossier het is bezuinigingstijd, en daar ontkomen wij met zijn allen niet aan. Wij hebben een serieuze afweging gemaakt binnen het Welzijnswerk. Dan kom je op het volgende lijstje bezuinigingen:

 1. maaltijdvoorziening ouderen € 20.000,- 
 2.  € 2500,00 POOB (Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden)
 3. de Stichting Informele Zorg Twente – Mantelzorgondersteuning) per 1-7-2015
        verlagen met € 50.000,- en per 1-1-2016 volledig beëindigen;
 4. de subsidie aan de Stichting 55+ (verzorgd voor 2500 ouderen per maand
        activiteiten) per 1-7-2015 verlagen met € 12.500,- en per 1-1-2016
        volledig beëindigen
 5. de subsidie aan Alifa voor het welzijnswerk voor volwassenen per 1-7-2015
        verlagen met € 38.000,- per 2016 met € 130.000,- (totaal incl. 2015
        € 168.000,-) en per 2018 met nog eens € 100.000,- (totaal incl. 2015,
        2016 € 268.000,-);
 6. subsidie aan Mediant voor de Vriendendienst Hoor’ns per 1-7-2015 te
        beëindigen.
 7. de subsidies aan de organisaties betrokken bij Alert4You per 1-1-2016 beëindigen.
 8. De verordening ‘Seniorenraad’ met ingang van 1-7-2015 intrekken en de leden van deze
        raad met ingang van die datum eervol te ontslaan.

De SES ontvangt het volgende voor 18 speeltuinen, en niet alleen voor de Zuiderspeeltuin: Een combinatie subsidiegelden t.w.: € 600.000 euro subsidie speeltuinen, daarnaast € 400.000 euro voor ondersteuning SW toezichthouders speeltuinen, € 47.000 euro voor speeltoestellen, € 45.000 voor de organisatie Jeugd VIVA en € 285.000 voor de kinderboerderijen. Dat is samen binnen Burgerkracht voor de Enschedese speeltuinen € 1.400.000,- !!!! (1.4 miljoen euro).

Beste Willem wij waarderen enorm het werk dat alle vrijwilligers verzetten binnen de SES, maar in tijden waarin een ieder een bijdrage moet leveren mag dat eenmalig toch ook van de SES worden verlangd? Eenmalig €62.500 in mindering op 1,4 miljoen. In feite steekt u de senioren van deze stad een mes in de rug. Laat u hen vallen omdat u niet bereid bent binnen het welzijnsveld uw steentje eenmalig bij te dragen. Met bovenstaande onderbouwing zijn wij ervan overtuigd dat de messteek geheel anders geïnterpreteerd zal worden door de Enschedese burger. Overigens wel goed dat u heeft gereageerd. Dat u dat via de krant doet en ons niet een antwoord nadat wij u excuus hebben gemaakt voor het niet tijdig informeren, steekt ons enigszins. Hoewel het niet als een messteek wordt ervaren voelen wij het wel als een stoot onder de gordel.