Infodag

Secretaris Burgerbelangen Enschede 09.10.2014

Burgerbelangen Enschede is een partij die in de lift zit.

Na de afgelopen verkiezingen vertegenwoordigen wij de kiezers met 5 zetels. Maar ook het ledenbestand is de afgelopen 2 jaar verdubbeld. Vaak worden wij aangesproken door mensen die op een of andere manier interesse tonen voor de partij. Om gehoor te geven aan de vraag naar informatie organiseren fractie en bestuur van de partij gezamenlijk op 22 november tussen 13:00 en 17:00 uur een Burgerbelangen Enschede informatie middag in het stadhuis.

Die middag zal er na ontvangst door bestuur en fractieleden een rondleiding worden verzorgd door de gangen van het stadhuis. Vervolgens zal er inzicht gegeven worden in het raadswerk. Ook het partijprofiel zal uitgebreid aan de orde komen. Wethouder Hans van Agteren zal de middag vervolgens afsluiten. In een informele setting kunnen geïnteresseerden zich vervolgens inschrijven als lid om vervolgens af te sluiten met een hapje en een drankje.

Bestuur en fractie hopen u te mogen begroeten op 22 november a.s.

                    Aanmelden: secretaris@burgerbelangenenschede.nl