Ascherman Prijs 2014

Secretaris Burgerbelangen Enschede 11.09.2014

Burgerbelangen Enschede reikt ook in 2014 de Aschermanprijs uit.

De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.

Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar burgers. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

Stuur je nominatie uiterlijk 1 november in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl. De fractie van Burgerbelangen zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie dit jaar de prijs toekomt. Als je iemand nomineert, krijg je uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking.