Bouwvergunning hoe weet ik dat!?

Albert Veldt 28.08.2014

Wat ons opvalt is dat bouwvergunningen regelmatig worden aangevraagd vlak voor een vakantieperiode of net daarin,

juni en december zijn geliefde aanvraagperiodes. De reden is dat aannemers en architecten weten dat in die periode belanghebbenden minder alert zijn. Vergunningsaanvragen worden In Enschede mede openbaar gemaakt via het Huis aan Huis blad dat in Enschede bij ieder adres wekelijks in de bus hoort te komen. We weten allemaal dat als je drie weken op vakantie gaat, wel de post wordt bewaard en naderhand doorgenomen, maar meestal de kranten niet en dan heeft het Huis aan Huis blad al zeker geen prioriteit.
Voordat je het weet blijkt dan wellicht dat je buurman een vergunning heeft aangevraagd voor een bijgebouw waardoor jij het hele jaar in de schaduw zit, of erger nog als blijkt dat in dat bijgebouw werkzaamheden verricht gaan worden met alle gevolgen van dien. In het verleden hebben we diverse voorbeelden hiervan gezien en opgemerkt.
Wij hebben als Burgerbelangen al aangegeven dat het beter zou zijn als in geval van een bouwaanvraag, bestemmingswijziging of een andere wijziging de direct aanwonenden en belanghebbenden een gericht schrijven per post krijgen van onze gemeente met uitleg van de plannen en de mogelijkheden van inspraak of bezwaar.

Als fractie krijgen we ook nu nog regelmatig vragen van burgers over een aanvraag voor een bouwvergunning en de wijze waarop onze gemeente hiermee om gaat. Wij zullen daarom wederom bij de betreffende wethouders aandringen op betere communicatie.