Berichten van 12.06.2014


Dreamliner zal nooit landen op of opstijgen vanaf vliegveld Twente

Marc Teutelink 12.06.2014

De kogel is door de kerk. Er zullen geen commerciële vluchten vertrekken en landen vanaf vliegveld Enschede.

Ook de nieuwe Boeing Dreamliner, die afgelopen week nog trots op een lage hoogte over Enschede vloog, zal niet meer landen en opstijgen vanaf vliegveld Twente. Deze week is bekend geworden dat Brussel hoogstwaarschijnlijk een extra onderzoek zal gaan starten naar ongeoorloofde staatsteun. Dit zal een ontoelaatbare vertraging met zich meebrengen die niet past in de criteria gesteld door de Provincie Overijssel, de gemeente Enschede en Dik Wessels. ADT heeft vervolgens niets anders kunnen doen, dan hun opdracht “Een commercieel vliegveld, kleinschalig, in het groen” terug te geven aan haar opdrachtgevers.

Burgerbelangen heeft altijd geloofd in het vliegveld. Er ligt immers een bestaand vliegveld met een extra lange landingsbaan, bijna 3 kilometer zelfs, voldoende voor de grootst mogelijke vliegtuigen. Met geringe aanpassingen zou hier een uitstekende commerciële burgerluchthaven kunnen worden gerealiseerd, die niet alleen Enschede en Twente extra op de kaart zou zetten, maar ook veel banen zou opleveren. Het is niet gelukt en wij zijn dan ook zeer teleurgesteld in de huidige ontwikkelingen.

Ondanks de teleurstelling moeten we wel realistisch zijn. Niet vanwege de eventuele ongeoorloofde staatssteun, het niet behalen van de banen doelstellingen en zelfs niet vanwege de potentiële grootschalige bomenkap. Nee, we zijn realistisch en zien dat de stevige lobby vanuit Duitsland (Münster), Schiphol, de milieubewegingen en andere politieke tegenstanders kennelijk de gehele ontwikkelingen rondom het vliegveld op een dergelijke manier hebben getraineerd, dat het sentiment bij veel betrokken partijen was omgeslagen en er weinig hulp te verwachten viel. De gemeente Enschede en het ADT werd steeds meer geïsoleerd en de voorstanders zijn niet in staat geweest hierop adequaat te reageren met het huidige besluit tot gevolg.

Het besluit is, in onze optiek, een grote stap terug. Wanneer de gewenste banen doelstellingen wel zouden zijn gehaald, dan zouden de omliggende gemeentes als eerste bij ons op de stoep staan om mee te profiteren. ‘Wel de lusten, maar niet de lasten”, schiet bij mij als eerste door mijn hoofd. En ook de potentiële grootschalige bomenkap. Hoe is het mogelijk dat er altijd commercieel is gevlogen en er destijds nooit ook maar één boom extra gerooid diende te worden. Toen kon het wel en nu niet? Een pure hetze! Waar waren de partijen achter deze hetze toen alle bomen moesten worden gerooid op het Spaansland vanwege de brandweerkazerne, het budgetcentrum, de Praxis en de toekomstige Hornbach? Er zijn daar meer bomen gekapt, dan er ooit moesten worden gekapt vanwege de toekomstige luchthaven. Zij zien meer heil in een mega Hornbach, waarvoor een groot stuk groen moet wijken en die mogelijk veel faillissementen en leegstand onder de omliggende middenstand zal inhouden.

Maar kan Wessels dan niet de benodigde miljoenen ophoesten, zou je je kunnen afvragen? Dat wordt allemaal lastig. De enorme tegen lobby heeft er namelijk onder andere voor gezorgd dat ook de vluchtbewegingen tot een absoluut minimum zijn gelimiteerd. Alweer een domper op de mogelijke banengroei. In een dergelijke situatie kan ik mij voorstellen dat Dik Wessels niet al te happig is om zonder steun de luchthaven te realiseren. Maar … dit scenario kan natuurlijk nog steeds en dan zal Burgerbelangen hier zeker positief instaan.

Al met al kun je concluderen dat de lobby vanuit de voorstanders niet afdoende is geweest. Het mocht niet zo zijn. Enschede zal zich niet extra op de kaart zetten en er zullen geen extra banen worden gecreëerd. En gezien het feit dat Enschede onderaan de lijst van gemeentes en hun werkgelegenheidscijfers bungelt, was elke extra gecreëerde baan welkom. Een flinke stap terug voor Enschede dus, gevolgd door stilstand.

In de komende periode zal Burgerbelangen alle stenen boven water proberen te krijgen over het dossier luchthaven en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Heeft het ADT gefaald, had de gemeente Enschede een sterkere lobby moeten starten en waarom konden de landelijke partijen in de Enschedese gemeenteraad haar banden met Den Haag, waarover zij zo vaak pochten tijdens de campagne, niet effectief inzetten voor de luchthaven. En zo zijn er nog veel meer vragen.

Nu moeten we met zijn allen gaan nadenken over een alternatieve invulling van het gehele gebied waarvoor het ADT verantwoordelijk is. Natuurlijk lagen er alternatieven op de plank, maar deze zijn lang niet allemaal up-to-date of realistisch. Lang is er in het verleden gedebatteerd over deze alternatieven en veel geld is er gestoken in de bijbehorende plankosten. De ontwikkelingen van afgelopen jaren hebben echter veel van de beschikbare alternatieven al ingehaald. Dit houdt in dat we eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen. Alsof dat geen geld kost…

En lang niet elk alternatief zal voor Burgerbelangen acceptabel zijn. Ook hier zullen we weer kritisch zijn met betrekking tot de doelstellingen. Voor ons blijft werkgelegenheid het meest belangrijke doel op zich. De vliegende start, zoals wij dat voor ogen hadden, zit er echter niet meer in.


Lunatic

Marc Teutelink 12.06.2014

Ik, en velen met mij, heb mij er vroeger vaak over verbaasd

dat Enschede destijds heeft ingestemd met een dergelijk wanstaltig bouwwerk als het voormalige Lunatic gebouw. Bladerend door alle oude kiekjes van oud Enschede, zie ik toch best wel veel mooie en oude gebouwen die hebben plaatsgemaakt voor “modernere” varianten in de toen geldende tijdsgeest. Een spijtige ontwikkeling. In het gevalletje ‘Lunatic’, heeft dit geleid tot een donkere en dode hoek in het verder mooie uitgaanscentrum van Enschede; een doorn in het oog voor veel Enschedeërs. Velen waren dan ook zeer verheugd te vernemen dat de gemeente Enschede bij zou dragen in de vernieuwing van de gehele gevel.

En het is fantastisch geworden. De gehele gevel is in “oude” stijl opgetrokken en is, in mijn optiek, een aanwinst voor ons mooie plein. Gemiste kans is wel de overgebleven brug: de brug boven ‘De Muur’, met daarin poolcafé ‘The Bridge’, blijft. Maar die ook afbreken zou vier ton extra kosten. Het gebouw zal straks plaats bieden aan 4 (extra) cafés en dat vinden wij een goede zaak. De binnenstad van Enschede telt namelijk te weinig horeca. Vergeleken met andere gemeenten van dezelfde omvang is het aanbod van restaurants en horecagelegenheden, die ook overdag geopend zijn, zelfs beperkt. Daar komt nog bij dat Enschede een echte studentenstad is.

Stilstand is achteruitgang en met de vernieuwing van de gevel naar de “oude” stijl is hopelijk de oude markt weer een stuk aantrekkelijker geworden en kan de horeca motor weer een versnelling hoger. En nu we het toch over “oude” stijl hebben. Een van de meeste geslaagde evenementen van vroeger was de “De nacht van Enschede”. Dit zeer druk bezochte evenement was vroeger een echt boost voor onze binnenstad. Dit bleek ook wel, want veel steden en dorpen rondom Enschede hebben dit overgenomen en bieden zelf een “Nacht van …” aan. Gemiste kans voor Enschede dus. Laten we ook hier vernieuwen naar oud en “De nacht van Enschede” in ere herstellen.


Risicoparagraaf voor de 3D’s

Ben Sanders 12.06.2014

Gemeenten steken veel energie in een tijdige en zorgvuldige invoering van de drie decentralisaties.

De risico’s die de nieuwe taken met zich meebrengen, mogen daarbij niet uit het oog worden verloren.

Tijdens De Decentralisaties Dag schetste Robert ’t Hart, docent strategisch risicomanagement aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Twente, een risicoparagraaf voor de 3D’s. De mediagevoeligheid, het grote aantal partijen dat bij de operaties is betrokken, de zware ICT-component, de grote contracten, de tijdsdruk – het zijn allemaal kritische factoren. Daar komt de gelijktijdige korting op de budgetten nog bij.‘Er zullen dingen mis gaan’, zei ’t Hart, ‘en ik ben bang dat het Rijk er dan direct overheen klapt met aanvullende maatregelen. Hij signaleerde dat gemeenten nog te weinig proactief communiceren met hun gemeenteraden. Het is volgens hem beter nu al met de raad af te stemmen hoe het college wil omgaan met risico’s. ‘Stel je kwetsbaar op’, riep hij de wethouders op. ‘Dat schept vertrouwen. Vraag de raad wat hij acceptabel vindt, dan is er over en weer duidelijkheid en hoef je als portefeuillehouder ook niet bij het minste of geringste in een kramp te schieten.’

’t Hart zei ook dat de Duitsers ons Nederland ‘naïef’ vinden. ‘In Duitsland werkt al jaren de burgerparticipatie niet. Zij verwachten dat ons sprookje volgend jaar wordt doorgeprikt, omdat dan zal blijken dat we te maken hebben met te veel onzekerheden, de kosten niet in de hand houden of de ICT niet werkt.’ Fouten maken is niet erg, zei ’t Hart. ‘Als er maar sprake is van een positieve foutencultuur waarin je over je fouten durft te praten, ervan leert, zoekt naar oorzaken en openstaat voor reflectie. Het is pas ernstig als je fouten verdoezelt en bang bent om risico’s te nemen.’ En wij mogen ons dan nu al afvragen, wie wordt daar weer de dupe van? Juist ja, Jan Boezeroen en Co.


Omzettingsvergunningen

Niels van den Berg 12.06.2014

Afgelopen jaar ben ik met onze wethouder van Agteren in gesprek gegaan met de wijkraad en inwoners van de wijk Twekkelerveld

Aanleiding was destijds de ervaren overlast, maar bovenal de hoge concentratie van onzelfstandige bewoning. Tijdens die bijeenkomst heeft van Agteren toegezegd om dit proces in de betreffende wijk een halt toe te roepen. Nu een jaar later horen en lezen we veelvuldig over huisjesmelkers die in verschillende wijken van de stad een omzettingsvergunning verleend hebben gekregen. Mits dit aan de gestelde criteria voldoet geen enkel probleem. Daar gaan we dan vanuit anders zou men immers geen vergunning verlenen. Waar het nog wel spaak lijkt te lopen, is op het terrein van ‘ illegale ‘ verbouwing en bewoning. veelvuldig is er alleen al in de Tubantia te lezen dat er overlast wordt ervaren door desbetreffende omwonenden en dat men in veel gevallen ook de aantallen inwonenden en de gang van zaken rondom deze panden in twijfel trekt. In enkele gevallen is de overlast als extreem te kwalificeren en is ingrijpen door politie en justitie aan de orde. Het lijkt erop dat er in verhouding op redelijk grote schaal niet toegestane activiteiten dan wel aantallen inwonenden in de panden waar te nemen zijn. Om de veroorzaakte overlast het hoofd te kunnen bieden moet men handhaven. Ik ben ervan overtuigd dat de afdeling handhaving hier veel inspanning levert. En toch luidt het gezegde ‘ waar rook is, is vuur’ kortom hoe gaan we als stad Enschede in de nabije toekomst om met deze toenemende problematiek? Na de zomer wil ik in gesprek met de betreffende afdeling eventueel ook de wijkraden, om eens nader te bekijken hoe dit nu werkelijk in elkaar steekt.