Onze stad Enschede

Hans van Agteren 08.03.2014

Alweer 4 jaar ben ik nu wethouder van onze prachtige stad.

Met verantwoordelijkheid voor Verkeer, Recreatie & Toerisme, Buitengebied en Leefomgeving waar ondermeer de openbare ruimte, het riool, het afvalbeleid en de duurzaamheid onder vallen, sta je permanent met beide benen in de samenleving. Samen met onze inwoners en partners in de stad heb ik veel kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld:

  • Het terugdringen van extreem hoge stijging van onze rioolheffing. (een besparing van € 24 mln. over 4 jaar.)
  • De voltooiing van de fietsvisie die nu al volop in uitvoering is.
  • De uitvoering van ons duurzaamheidbeleid waardoor Enschede een van de koplopers in Nederland is geworden.
  • Het invoeren van het afvalbeleid waardoor er nu al een sterke groei in het scheidingspercentage is ontstaan.
  • Het weren van elke uitbreiding van vuurwerkopslag in heel Enschede 
  • Normalisering van studentenhuisvesting in Twekkelerveld
  • Onze ambtelijke organisatie meer vanuit de burgers en partners laten denken.

Het grote voordeel van een lokale partij is dat wij zonder last of ruggespraak kunnen beslissen. Wij hoeven de richtlijnen en standpunten vanuit De Haag zoals bij de landelijk partijen niet op te volgen. Burgerbelangen Enschede zorgt er juist voor dat de afstand tussen Burger en Overheid zal verkleinen.
Het is een kwestie van GEWOON SAMEN DOEN

Wij rekenen op uw steun!