Onze stad

Hans van Agteren 27.02.2014

Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat het over uw eigen stad, uw eigen straat of uw eigen veiligheid

en hoe we de financiële middelen in Enschede moeten verdelen.

Nieuwe ideeën en mogelijke problemen kunnen we slechts de baas als we met z’n allen goed (blijven) samenwerken. Samen de schouders eronder zetten. Dat geeft draagvlak en een goed fundament om oplossingen te zoeken én te vinden Een kwestie van : ‘Gewoon Samen Doen’.

Burgerbelangen Enschede wil er ook de komende vier jaar weer voor de Enschedese burger zijn. Samen met u willen we Enschede veiliger, duurzamer, leefbaarder, groener, zorgzamer, slimmer, gezonder en beter bereikbaar maken.

Lokale zaken moeten NIET door de Haagse politiek worden opgelost. Stem lokaal in het stemlokaal.

Stem BurgerBelangen Enschede. Lijst 5
Al meer dan twintig jaar uw positief kritische lokale partij.