Niet stemmen uit onvrede, hoe doet u dat?

Albert Veldt 27.02.2014

Al eerder schreef ik in onze nieuwsbrief over de komende verkiezingen en dat er veel mensen zijn die niet tevreden zijn

over de huidige landelijke politiek (en dus vaak niet over onze gemeentelijke politiek) en overwegen op een andere partij te stemmen of helemaal niet. Een groot aantal van hen vroeg mij hoe ze een protest stem uit kunnen brengen of in ieder geval hun stem kunnen laten horen in de uitkomst.

Daarom hier even een uitleg hoe het werkt met uw stembiljet. De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door het aantal wel-uitgebrachte stemmen. Als u besluit om wél te gaan stemmen en u doet dat blanco of zonder iemand aan te kruisen maar met een opmerking op het stembiljet van welke aard dan ook, geldt dat als een niet niet-geldige stem. Deze stemmen tellen wél mee voor de opkomstpercentage, maar er worden geen zetels mee verdeeld.

De niet-uitgebrachte stemmen (van de teleurgestelde thuisblijvers) worden versleuteld naar rato van het aantal wel uitgebrachte stemmen. Dus door niet te gaan stemmen zorgt u ervoor dat er toch 39 raadszetels in Enschede worden ingevuld.

Feit is dus dat door thuis te blijven u de huidige politiek steunt maar door wél te gaan en blanco of protest te stemmen, u uw stem verloren laat gaan.

Eigenlijk kan er dus maar één conclusie zijn en dat is dat u in ieder geval gaat stemmen om mee te helpen de politiek te veranderen. Dat kunt u doen door te gaan stemmen op een lokale partij u laat uw stem dan op de juiste manier horen. Bij Burgerbelangen Enschede die al twintig jaar het belang van onze burgers vertegenwoordigd is uw stem in goede handen.

Ons credo is niet voor niets “gewoon samen doen”. Dus gaan we “gewoon samen stemmen”! Toch?