Tour door Stadsdeel Oost

Ben Sanders 13.02.2014

Als Stadsdeelvoorzitter heb ik de eer om, een beetje als afsluiting van de ‘zittingstermijn’,

mede namens de Stadsdeelwethouder Jeroen Hatenboer en de Stadsdeelmanager Wim Waninge de leden van de stadsdeelcommissie, de dorp- en wijkraadleden, betrokken ambtenaren, kandidaat raadsleden en uiteraard de mensen waar het allemaal om draait, de inwoners van het Stadsdeel Oost aanstaande zaterdag uit te nodigen voor een bustour langs enkele toonaangevende projecten die er in de afgelopen vier jaren zijn gerealiseerd, waar men nog mee bezig is en welke voor de komende jaren op de agenda blijven staan. Wij vertrekken om half tien vanaf het Servicecentrum Oost en zullen een bezoek brengen aan o.a. Moskeelocatie, Hornbachlocatie, fastfoodlocatie! Central park Diekman, Apenhof, Stokhorst, Locatie Oosterkerk, Euregiobedrijvenpark, scholen Glanerbrug, De Hut en we eindigen in ‘Prachtwijk Velve Lindenhof’ waar we samen zo tegen half een in het speeltuingebouw een broodje eten en even napraten.