Central Park een burgerinitiatief?!

Niels van den Berg 04.02.2014

Afgelopen week ontving ik een uitgebreid schrijven van iemand die belangstellend was naar een bijeenkomst voor de plannen van het Central Park Diekman op het Diekmanterrein.

Onlangs in Oost heb ik hier samen met collega raadslid Ilgun vragen aan de wethouder over gesteld. Wij vroegen hem of de gemeente direct dan wel indirect te maken had met de plannen. Op een voor wethouder Hatenboer karakteristieke manier vertelde hij dat dit absoluut niet aan de orde was. Het zou een burgerinitiatief zijn en dat juichen we alleen maar toe. Ook door de gemeente Enschede gesubsidieerde instellingen zouden niet gelieerd zijn aan het nieuw te vormen “Central Park”.

Nu blijkt dat er behoorlijk veel belangstellenden aanwezig waren bij het complex van SC Enschede, waar een verenigingsmanager operabel is volgens het concept van de stichting “vitale sportvereniging”. Laurens Wassen, wijkraadvoorzitter heeft de vraag gesteld wie er voor -en tegenstanders van de plannen zijn. Na een pittige discussie en een korte onderbreking schijnt hij de aanwezige critici, en tegenstanders verzocht te hebben de zaal te verlaten!! Vervolgens heeft dhr. Du Gardijn, inderdaad de initiatiefnemer van de stichting, het woord genomen en is men met hem in discussie gegaan. Een zeer merkwaardige gang van zaken! Helemaal wanneer je je realiseert dat er zijdeling ook wijkbudgetten bij betrokken zijn en een stichting waarvan wij als Burgerbelangen Enschede al jaren zeggen dat deze werkt aan ontwikkelingen die voor de gemiddelde vereniging niet haalbaar zijn.

Central park, een mooi initiatief, maar dan moeten alle betrokken partijen ook iets in te brengen hebben!