Galvani, willens en wetens gesloten en gesloopt?

Niels van den Berg 10.01.2014

Gisterenavond (8 jan 2014) vond er weer een maandelijkse wijkraadvergadering plaats in het Velve-Lindenhof.

Helaas heb ik mij hiervoor af moeten melden. Echter ruim voor aanvang van de vergadering heb ik telefonisch contact gehad met de wijkraadvoorzitter, Dhr. Nijboer. We hebben de stand van zaken door gesproken omtrent het buurthuis Galvani. Na een pittig onderhoud in de meest recente stadsdeel Oost vergadering, hebben we toen de toezegging gekregen van wethouder Hatenboer dat het buurthuis in ieder geval geopend zal blijven tot medio februari 2014.

Maar wat schets mijn verbazing. Het buurthuis is door omstandigheden, lees miscommunicatie,  de gehele week gesloten geweest. Oorzaak lijkt een knap staaltje communicatie, dat het streven naar alsmaar meer burgerparticipatie in de weg lijkt te zitten. Onbegrijpelijk. Evenals de € 60.000 die benodigd is om Galvani open te houden tot oplevering van “Hart van de wijk”. Wat blijkt, de tijdelijke beoogde alternatieve locatie schijnt ook rond de € 60.000 te moeten kosten in de exploitatie voor een jaar. Daartoe worden o.a. gelden, bedoeld voor burgerinitiatieven naar voren geschoven. Op zich niet onoverkomelijk, maar waarom wordt er dan niet geluisterd naar de gebruikers van de ruimten? Voor bijna hetzelfde geld schijnt buurthuis Galvani nog een jaar open te kunnen blijven. Het komt op de mensen uit de wijk vreemd over. En ook ik sta er enigszins vreemd tegenover. Misschien wel reden om de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen. Maar eerst wachten tot maandag a.s. de wijkraadvoorzitter heeft dan wederom een gesprek. Vervolgens lijkt een telefoontje voldoende om een en ander in beweging te brengen.

                                                                 – –