Wijkbudgetten

André Le Loux 19.12.2013

Als je de krant van deze week hebt gelezen zou je denken dat Burgerbelangen haar standpunt over de wijkbudgetten zou hebben veranderd.

Niets is minder waar. Wij zijn de voorvechters geweest van de wijkbudgetten en zullen nu ook blijven strijden voor het behoud ervan. Wat was er werkelijk aan de hand?? De Gemeenteraad had afgesproken om over bezuinigingen voor 2015 en later niet te gaan beslissen, maar dit over te laten aan de volgende Raad ( in maart zijn er immers verkiezingen). Dus hebben wij ook zo gestemd over de wijkbudgetten, niet voor of tegen, maar laat de nieuwe Raad dat beslissen. Dat hebben wij ook heel duidelijk verwoord. De stemmen staakten destijds. Afgelopen maandag werd er dus opnieuw gestemd. Op aandringen van wijkraden hebben wij gestemd voor behoud van de wijkbudgetten, om een duidelijker signaal te geven dat ze wat ons betreft behouden moeten blijven. Echter, ook nu wordt er pas over beslist in de nieuwe raadsperiode en terecht vinden wij. Volgens de wijkraden geven wij nu wel duidelijker naar de achterban aan wat ons standpunt is. En ons standpunt in deze mag ook heel duidelijk zijn!! Laat dat duidelijk zijn!!