Het einde van een bewogen jaar is weer in zicht

Ben Sanders 19.12.2013

Nu we met z’n allen ras naar het einde van het zeer bewogen jaar 2013 hollen en de kerstdagen weer voor onze deur staan

wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken, waarom doen we dat eigenlijk bijna alleen in deze tijd? Die vanzelfsprekendheid heeft toch niet alleen met de kerstgedachte te maken of met donkere winterse dagen? Wij hebben dit jaar een beetje gedwongen meer als anders gesproken over ‘participatiemaatschappij’ wordt het dan ook niet eens tijd om ons iedere dag wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk hebben en dan vooral in deze kerst tijd? Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er met name in de Kersttijd zo openlijk en nadrukkelijk bij wordt stil gestaan. Is het in de rest van het jaar dan minder nodig om er stil bij te staan of is het dan allemaal zo gewoon? Het is droevig dat er zoveel mensen met de feestdagen 2013 om welke redenen dan ook zijn aangewezen op bijv. de voedselbank, en dat in een land welke wereldwijd bekend staat als een ‘rijk’ land en wij miljoenen bij elkaar brengen voor rampen en schrijnende gevallen in verre landen maar heel makkelijk onze naasten die het moeilijk hebben niet zien staan. Laten we de ogen open houden, en laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen, vasthouden aan die oude gedachte ‘Vrede op aarde en in de mens een welbehagen’ en geloven in de toekomst. Kijk om u heen of u iets kunt betekenen met een klein beetje hulp voor uw medemens die het moeilijk heeft! Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in die toekomst verlicht heel veel.

Wij, de fractie Burgerbelangen en haar wethouder, hopen dat wij het afgelopen jaar ook weer uw belangen zo goed mogelijk hebben vertegenwoordigd en we kunnen u beloven dit volgend jaar wederom naar eer en geweten te zullen doen. Uw waardering voor ons werk voor u en alle burgers van Enschede kunt u straks duidelijk maken bij de verkiezingen. De raadsleden, de wethouder, het bestuur, lijstkandidaten 2014 en de overige leden van Burgerbelangen Enschede en Jong Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en vredig kerstfeest toe en zij wensen u en uw dierbaren een heel goed en gezond 2014.
U weet het: ‘Gewoon Samen Doen’!! Bon Noëll pour vous!.