Duizenden mensen vragen om betalingsregeling bij zorgverzekeraars

Ben Sanders 05.12.2013

De tijd van zorg van wieg tot graf die ligt inmiddels al achter ons.

Toen het Kabinet dacht dat concurrentie op de zorgmarkt de oplossing was zijn ze vergeten dat recht op zorg door vercommercialisering op termijn helemaal niet meer te betalen is! Daarmee is ook de ‘ziekenfonds ellende’ begonnen. Huidige moraal van het zorgverzekeringverhaal: ‘Beter brood op de plank zonder zorgverzekering, dan prima verzekerd en doodgaan van de honger’?

Heden ten dage moeten veel mensen op z’n Twents gezegd ‘krabb’n en klei’n’ om de zo langzamerhand onbetaalbare zorgpremies maandelijks te betalen. In doorsnee betaald een gezin aan basis- en aanvullende zorgverzekeringspremie tussen de drie- en vierhonderd euro per maand, voor velen is dat een kwart van het totale inkomen! Nu we te horen krijgen dat in 2014 de premies in verhouding zullen stijgen (want pakketten worden uitgekleed) en daarnaast de eigen bijdrage naar € 360,00 gaat, dan kun je op de Twentse klompen aanvoelen dat deze recordbedragen bijna niet meer op te brengen zijn in deze tijd.

Dan spreken we nog niet over chronisch zieken en mensen die afhankelijk zijn van aanvullende zorg om zelfstandig te MOETEN blijven wonen en afhankelijk zijn van compensatie voorzieningen uit de WMO en/of AWBZ en daarvoor moeten bijbetalen. Hebben wij in Nederland dan toch het paard weer achter de wagen gespannen? Want inmiddels zijn er ook in Nederland al veel mensen onderverzekerd omdat zij de kosten voor de aanvullende zorgpremie niet -meer- kunnen betalen. De premie is voor mensen met bijv. zorgtoeslag nog niet het grootste probleem, wel voor hen zonder die toeslag.

Volgens mij kan deze premie veel lager als de ziekenhuizen o.a. alleen al eens de werkelijke behandelkosten in rekening zouden brengen en zij de niet verrichte behandelingen uit de ‘behandelpakketten’ zouden laten en die niet declareren, dan zou dat al honderden miljoenen besparen aan uitgaven bij de zorgverzekeraars.

Ook hoeven de zorgverzekeraars op hun beurt niet vele honderden miljoenen winst te maken, en hoeven zij (de verzekeraars) niet ook nog eens voor zo’n slordige 500 miljoen per jaar aan reclame uit te geven om aan ons een (uitgeklede) polis te slijten. Wat mij betreft mag het zo langzamerhand wel zijn afgelopen met die ‘graaicultuur’ binnen de Nederlandse zorg en ligt hier nu zo langzamerhand een belangrijke opdracht voor ‘Europa’ om verder uit te gaan zoeken en te komen tot een ‘Europeese zorgwet’ met duidelijke regelgeving voor zorgvragers en zorgaanbieders met uniforme EU rechten en plichten, gelijke premies en verstrekkingsvoorwaarden en met maximaliserende winst- en verliesvoorwaarden voor de zorgverzekeraars.
En er moet vooral ook worden ingegrepen in die absurde (merk) inkoop- en verkoopprijzen van medicijnen en alles waar het predicaat ‘medisch’ aanhangt.