Van 50.000 naar 4 miljoen in bezuinigingstijd!

Niels van den Berg 11.11.2013

Zeer waarschijnlijk komt er binnenkort een raadsvoorstel op tafel m.b.t. een verzoek om 50.000 euro extra vrij te maken

voor de kleedaccommodaties bij V.V. Rigtersbleek. Na een eerder verstrekte subsidie van € 300.000 wil het college nu een aanvullende subsidie toekennen van € 50.000 om de plannen te kunnen voltooien.

Het moet gezegd de vereniging bekostigd de andere helft zelf! Maar dan nog. Waar hebben we het over? Een sportvereniging die voor een miljoen en 3 ton subsidie krijgt moet de beschikbare gelden goed verdelen en loopt daarbij risico. Deze rekening moet men dan niet bij de gemeente neerleggen. Wethouder Wallinga juicht de aanpassingen aan het complex toe. Zo rekent men dat dit de gemeente op lange termijn geld op gaat leveren. Dat lange termijn denken deed men in het verleden ook op andere fronten, denk aan het grondbedrijf!

Mochten we dit beleid gaan toepassen dan zullen ook de overige 26 voetbalverenigingen aan de deur kunnen kloppen. Wat zullen we dan een inverdien effect gaan zien! De Bleek is een grote vereniging, en tussen de 26 andere clubs zitten ook een aantal kleinere, maar laten we uitgaan van het gemiddelde, en de overige sportverenigingen buiten beschouwing laten. Dan zijn er straks dus 27 verenigingen die allen een aanvraag doen van gemiddeld € 150.000. Dat maakt ruim 4 miljoen euro! En dat in een huidige tijd waarin we bijv. moeten vechten voor het behoud van het leerlingenvervoer. De eerste € 50.000 dekking lijkt gevonden. Men heeft reeds 300.000 toegekend gekregen, dat men daarmee de plannen niet kan realiseren is het probleem v/d vereniging. Overigens, wat ons betreft kan VV Rigtersbleek wel in aanmerking komen voor een lening!!