20 jaar Burgerbelangen in vogelvlucht I

André Le Loux 25.10.2013

Burgerbelangen in 1993-1998

In 1993 was er een sterke lobby om te komen tot de Dubbelstad Enschede-Hengelo. De bevolking van Hengelo was hier over het algemeen tegen, de politiek in Hengelo was verdeeld, in Enschede was de politiek voor de fusie. Maar hoe de burger er over dacht? Daar werd in Enschede nauwelijks naar geluisterd. Voor een aantal mensen in Enschede reden om met een nieuwe lokale partij te beginnen.

 Onder de naam Enschede Nu werd op 15 november 1993 de akte getekend van onze nieuwe lokale partij. Als een van de oprichters kan ik mij deze periode nog goed herinneren. Voor ons was het motto: je gaat toch ook niet trouwen met iemand die niet wil, daarmee aangevend dat je niet moet willen fuseren met een gemeente waarvan de bevolking het niet ziet zitten. En ondanks dat gegeven bleef de lobby van Enschede maar doorgaan. Voor ons een extra stimulans om er tegen aan te gaan. In no time werd een uitstekend verkiezingsprogramma uit de grond gestampt, een programma waarbij de rode draad van toen nu nog steeds op dezelfde wijze door ons huidige programma loopt. Enorm veel werk werd verzet door een kleine maar vastberaden groep mensen. En het lukte, we kwamen met drie personen in de raad, Paulien Horstman, Dick Melisie en Beppie Liedtke.

En de oprichters? Zij hadden geen van allen ambitie om in de raad te gaan, toch wel een heel bijzondere situatie. En het hadden nog meer raadsleden kunnen zijn als we niet een solist in onze gelederen hadden gehad. De heer van Loenen die bij het CDA was uitgetreden en zich bij ons had aangesloten eiste dat hij lijsttrekker zou zijn. De oprichters en het pas gevormde bestuur waren niet van plan om aan deze eis te voldoen, mede in het licht van het gegeven, dat de heer van Loenen afkomstig was van een andere partij. Men had de overtuiging dat een nieuwe partij ook een nieuw gezicht moet hebben.
Op de valreep begon de heer van Loenen met een eigen partij, zodat er twee nieuwe partijen in de raad meededen en ook in de raad vertegenwoordigers kregen. Hoewel we in de eerste vier jaar behoorlijk meededen, lukte het ons niet om ons goed te profileren.

Burgerbelangen 1998-2002

Nog steeds onder de naam Enschede Nu, en met een verschrikkelijk mooi logo gingen we vol goede moed de verkiezingen in. Hellaas kwamen we maar tot 1 zetel, die bezet werd door Roel Blauw. Na bijna drie jaar hield Roel het voor gezien, en vroeg men mij hem voor dat ene jaar op te volgen. Mijn vuurdoop was het debat over de vuurwerkramp waarbij ik ook nog eens als eerste het woord moest voeren .
In de raadszaal zat ik als eenmansfractie naast de heer Ascherman van de ouderenpartij AOV, die ook een eenmansfractie vormde. Al heel snel trokken we samen op, kwamen er gezamenlijke fractie overleggen waarbij ook onze fractieondersteuners Beppie Liedtke en Onno Brouwer aanwezig waren. Deze samenwerking beviel zo goed dat de AOV te kennen gaf zich bij ons te willen aansluiten.

Burgerbelangen 2002-2006

Het aansluiten van de AOV Bij Enschede Nu was de reden dat we voor de verkiezingen 2002 onder de naam Burgerbelangen de verkiezingen ingingen. Een sterke campagne, waarbij we op de trouwdag van Prins Willem Alenxander en Maxima aan de inwoners van Enschede mandarijntjes uitdeelden, resulteerde in een goede verkiezingsuitslag. We kwamen met drie personen in de raad , te weten Beppie Liedtke, Bertus Ascherman en Yasemin Çegerek. We mochten meepraten over het coalitieprogramma en ons werd zelfs gevraagd om een wethouder te leveren. En zo kwam het dat ik de eerste wethouder werd die van buiten de raad werd gekozen, iets wat door de invoering van het duale stelsel in 2002 voor het eerst mocht. Door ziekte moest Bertus Ascherman al snel afhaken en nam Jacques Schoeman zijn functie over. De twee dames stapten al snel uit de partij, omdat ze zich niet wilden houden aan, door henzelf ondertekende verplichtingen. Saillant detail, mevrouw Çegerek zit momenteel in de Tweede Kamer voor de PvdA. Je moet maar blij zijn met dit soort volksvertegenwoordigers!!!