Onrust om opslag grote hoeveelheden vuurwerk

Ben Sanders 29.08.2013

Ik kan mij de onrust onder de ondernemers en bewoners in de directe omgeving van de Lenteweg goed begrijpen.

Die onrust is o.a. ontstaan n.a.v. de berichtgeving omtrent de Vergunningaanvraag voor uitbreiding van opslag van consumentenvuurwerk van 50.000 naar 350.000 kg door Dream Firework.

 De collectieve mening van hen: ‘dit niet in Enschede, waar de de herinnering aan 13 mei 2000 met 23 doden, duizend gewonden en een verwoeste woonwijk nog zo pijnlijk en vers is. Ik zit vlak bij u in de buurt”, zegt ondernemer en bewoner Frank Tempelman tegen aanvrager Pen, „maar wil die tijdbom niet in mijn tuin.”

Wat mij deze week ook opviel in één van de krantenberichten is de uitspraak: Het is veilig, het is categorie 1.4 en dus niet massa-explosief! Even ter zijde als je de rapporten van o.a. het RIVM leest dan blijkt dat e.e.a. niet geheel duidelijk is, men bijv. niet altijd weet of het over bruto of netto gewicht gaat. Voor zover ik mij kan heugen uit de onderzoeksrapporten van 2000 dan zijn de meningen over massa-explosief daarin verdeeld of op z’n minst niet duidelijk. Dan moet je naar mijn mening in zo’n geval uitgaan van het grootste gevaar, dus Massa-explosief en brandbevorderend. Dat concludeer ik ook uit de woorden van Rudi Bakker, hij zegt o.a. en ik citeer uit de TcTubantia:

“Ook Rudi Bakker, in 2000 een van de directeuren van S.E. Fireworks dat op 13 mei explodeerde, vindt de uitbreiding onacceptabel. „Ik heb niets tegen Pen, maar dit is gevaarlijk. Hij wil vuurwerk opslaan dat volstrekt onbeheersbaar is en waarvan de risico’s niet zijn te overzien”, aldus Bakker, die de gemeente Enschede recent documenten heeft overlegd die bestuurders en ambtenaren van de gevaren moeten overtuigen. Waar het Bakker om gaat, zo laat hij deze middag regelmatig in felle bewoordingen weten, is dat de wet- en regelgeving hieromtrent niet deugt. Nog steeds niet.” Einde citaat.

Als je nu als Enschedeërs met z’n allen vindt en concludeert na wat wij hier hebben meegemaakt dat een dergelijke opslag niet meer moet kunnen in Enschede, dan zou je de vraag moeten stellen wat is het doel, het nut en de noodzaak voor zo’n groot aantal kilo’s opslag als het alleen om consumentenvuurwerk 1.4s of 1.4g en mogelijk 1.3 gaat? Consumentenvuurwerk wordt immers alleen verkocht rond de jaarwisseling en soms bij entertainmentshows etc. Maar,….is daar dan een constante voorraad van 350.000 kg voor nodig? En lopen we daarnaast dan niet het risico van een gemakshalve ’tijdelijke’ tussenopslag van evenementenvuurwerk 1.1 en 1.2 ?

Gelukkig gaat de gemeente in deze niet over één nacht ijs en er is dus ook nog geen enkel besluit genomen. Dergelijke aanvragen worden mede gecontroleerd door de provincie en de veiligheidsregio Twente. En naar aanleiding van de vuurwerkramp zijn deze eisen in landelijke wetgeving aanzienlijk aangescherpt. In afgelopen periode zijn de verschillende stappen in de procedure doorlopen. De provincie Overijssel heeft inmiddels een verklaring van geen bedenkingen afgegeven en de Regionale Brandweer Twente heeft afgelopen week advies uitgebracht. Al deze adviezen en verklaringen moeten nog worden bekeken en ook moet er nog juridisch worden beoordeeld. Daarnaast hebben we ook oog voor het feit dat de opslag van vuurwerk binnen de gemeente Enschede nog steeds erg gevoelig ligt. Dat onderkent ook het Enschedese college van B&W. Dinsdag 3 september zal er in het Servicecentrum Oost verdere informatie en uitleg worden gegeven aan belangstellenden ook m.b.t. de voortgang.

Maar ondanks dat en met alle respect, maar misschien ben ik niet helemaal objectief, maar als oud bevelvoerder bij de brandweer en als destijds in 2000 eerst aanwezig ambulancehulpverlener en eerstelijns medisch coördinator vindt ik het een erg griezelig idee en ben dan ook na alles wat ik daar en daarna heb meegemaakt geen voorstander.