Onderbouwing Economie en Werk in raadsvoorstellen!!

Albert Veldt 27.06.2013

In de meeste raadsvoorstellen staan aan aantal paragrafen.

Dat is bedoeld om een raadsvoorstel dat door het college wordt opgesteld goed te kunnen onderbouwen voor de raadsleden. Ook de burgers vinden dat belangrijk, want als er bijvoorbeeld een nieuw park wordt aangelegd willen mensen wel weten wat het gaat kosten. Verder wil men uiteraard weten wat het maatschappelijk belang is en welke burgers het plan hebben voorgelegd.

Burgerbelangen is van mening dat er in alle plannen ook een paragraaf moet worden toegevoegd voor “Economie en Werk”. In bovenstaand voorbeeld zal die paragraaf weinig toegevoegde waarde hebben, maar het zet wel ambtenaren en rekenmeesters voor een opdracht te bedenken wat het effect is! Als het geen waarde toevoegt aan Economie en Werk, dan zij het zo, maar anderzijds kan bij een bepaald raadsvoorstel dit wel degelijk een bepalende rol gaan spelen.

Kijken we naar de nieuwe rondweg die het college wil aanleggen, de NOEK, de Noordelijke Ontsluiting Enschedese Kennispark, dan zien wij dat de paragraaf “Economie en Werk” ontbreekt. Wél is er een financiële paragraaf van de kosten. Die zijn globaal 4,5 miljoen voor Enschede en de rest komt van de Provincie en het Rijk in verband met werkgelegenheid!!

Navraag leert ons dat de werkgelegenheid door de aanleg van deze weg toeneemt met ongeveer 200 mensen op jaarbasis. Qua werk komt er dus globaal 200 X 14.000 = 2.8 miljoen euro op jaarbasis aan onze stad ten goede. Als je dan nagaat dat de kosten van de NOEK neerkomen op ca 200.000 euro op jaarbasis, vragen wij ons af wie daar op tegen kan zijn!!!

Feit is dat de NOEK wordt aangelegd om stadsdeel Noord te ontsluiten en het verkeer op een beter manier te leiden, dus die weg is nodig en wordt gewenst door de meeste inwoners van Enschede. Wij willen echter benadrukken dat ook naar het economisch belang en werkgelegenheid gekeken moet worden. Bij volgende raadvoorstellen zullen wij daar dan ook voor pleiten!