Vliegveld komt er gelukkig toch!!??

André Le Loux 04.04.2013

Volgens onderzoekers zijn 60 % van de burgers in Enschede vóór het weer openstellen van het vliegveld .

Van dit aantal is (evenals Burgerbelangen) een groot deel akkoord omdat het de economie en de werkgelegenheid in Twente zal vergroten. Zelfs mensen in de aanvliegroute zeggen dat je de welvaart niet in de weg moet staan. Ons vliegveld zal ook nooit de omvang krijgen van een Schiphol en in het verleden is er ook altijd gevlogen.
Wij als Burgerbelangen zijn blij met het initiatief van de heer Dik Wessels, die het in deze onzekere financiële tijden aandurft om in het vliegveld, de werkgelegenheid én in Twente te investeren. Wij hopen dat dit initiatief ook werkelijk tot uitvoering komt. Daarbij willen we wel de kanttekening plaatsen dat daar dan ook ruimte moet zijn voor de vliegclubs die er nu zitten. Bij alle plannen tot nu toe worden ze vergeten en moet je de bestuurders er telkenmale opnieuw op wijzen dat ook zij een plekje verdienen. Wellicht dat we nu ook een parachute club krijgen die vanaf dit veld sprongen kan gaan maken. Blijft natuurlijk de staatssteuntoets, dat zal wel weer lang wachten worden. Brussel neemt ruim de tijd, daar heeft Burgerbelangen meerdere malen voor gewaarschuwd en ik hoop dat Brussel in deze geen roet in het eten gooit.