Out of the box!

Niels van den Berg 04.04.2013

Afgelopen dinsdag tijdens de Stadsdeelcommissie Oost werd middels 3 dossiers pijnlijk duidelijk dat de Gemeente Enschede nog niet staat waar zij graag zou staan op dit moment.

Hiermee doel ik op dienstverlening en communicatie. De dossiers omvatten; de Action aan de Nieuw Frieslandstraat, metaalhandel Zwarts op het Euregio terrein en de opschaling geluidsnormen rondom de Kuipersdijk. De overeenkomst tussen de dossiers? Ontredderde, geĆÆrriteerde en soms ook gefrustreerde omwonenden. Het probleem zit hem in het feit dat er in het verleden ambtelijke inschattingen en/ keuzes zijn gemaakt, die nu een uitwerking op de leefomgeving van omwonenden hebben in negatieve zin. Later blijkt dat juridisch bijna niets tot helemaal niets mogelijk is. Het dossier zit muurvast en er is niets aan te veranderen, alle goede bedoelingen van college leden ten spijt.

Een inspreker tijdens het dossier Action deed een oproep aan de wethouder en de aanwezige raadsleden. Heel kort maar zeer zeker krachtig, vroeg deze mevrouw ons ‘out of the box’ te denken. Ik kan mij er in dergelijke gevallen wel in vinden. De uitdaging om dit ook daadwerkelijk te doen,is aan de wethouder en die heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. Daarin moeten Raad en Wethouders samen optrekken, want het is ons goed voor te stellen dat je als omwonende van een van bovenstaande dossiers het na jaren op zijn zachtst gezegd beu bent. Om als lokale overheid te laten blijken dat er serieus gewerkt wordt aan de ontstane problemen, is out of the box denken soms een must. Hans van Agteren, Wethouder op deze dossiers heeft daartoe afgelopen dinsdag de eerste handreiking gedaan. Eind mei komt hij met de eventuele oplossingen.