Onbegrijpelijke verschuivingen van hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Albert Veldt 21.03.2013

Soms lees je berichten in de krant die je verontrusten. De hele gemeenteraad valt dan over ons college heen.

Dat kan gaan om faillissementen of een Hornbach die zich hier wil gaan vestigen. Meestal heeft dat te maken met arbeidsplaatsen die we kwijtraken anderzijds hebben we het liever over de mogelijkheid van het uitbreiden van de arbeidsplaatsen. Dan mag het van het college ook nog wel wat kosten. Hoe vreemd echter dat je op straat iemand tegen komt die werkt bij het Laboratorium Microbiologie (ook bekend als het GGD gebouw) Dit streeklaboratorium is al sinds 1947 gevestigd in Enschede. Sinds 1966 in een groot, maar beetje onzichtbaar, grijs gebouw aan de Burg. Edo Bergsmalaan 1.
Enfin deze medewerker vertelde dat zij medio oktober gaan verhuizen naar Hengelo op een locatie in de buurt van het Ziekenhuis aldaar. Vervolgens vertelde hij erbij dat eigenlijk niemand begreep waarom ze naar Hengelo moesten. In totaal werken er ruim 200 mensen bij dit laboratorium zonder de parttimers mee te rekenen. Daarnaast zijn extern uiteraard mensen en bedrijfjes betrokken die financieel belang hebben bij de vestiging in Enschede, denk maar aan de middenstand, de firma die de bedrijfslunches verzorgt, de schoonmaak etc.

Al vanaf 1947 gevestigd in Enschede, met een bovenregionaal werkgebied met 200 mensen in dienst waarvan ruim 35 % een dienstverband heeft van méér dan tien jaar. De medewerkers zijn allen hoog opgeleid en jaarlijks zijn er opleidingsplaatsen. Zogezegd een kweekvijver voor talent!! Vreemd dat we hierover ons college niet horen!! Op straat moet je horen dat de medewerkers ook niet willen verhuizen. 200 arbeidsplaatsen verdwenen!! De krant schrijft er niet over!! Onbegrijpelijk Enschede!!