Eindelijk,…. Maar toch gelukt….en…… parkeeroverlast verdwenen!!

André Le Loux 07.02.2013

Vorig jaar april heb ik in onze nieuwsbrief gewezen op de zeer onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situatie bij de hoek Heutinkstraat – Hogelandsingel.

Oorzaak: de geparkeerde vrachtwagens van de marktkooplui.
Op mijn stukje in de nieuwsbrief is destijds door zowel de pers, de buren, de marktkooplui en ook door ambtenaren gereageerd. Nu, bijna 10 maanden later, heb ik dinsdagmorgen geconstateerd dat de vrachtwagens verdwenen zijn. Zij hebben via de gemeente een vaste parkeerplek gekregen en ook nog dichterbij de markt. Mooi dat dit gelukt is.
Hiermee behoort de onoverzichtelijke situatie bij het kruispunt nu ook tot het verleden. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Wat ook is gebleken: onze nieuwsbrief wordt wel degelijk gelezen en heeft haar waarde bewezen.

PS. O, ja nog een kleinigheid, er stond nog één wit busje! Kan deze eigenaar dit busje ook even in de parkeerhaven zetten?? Of ook op de vaste parkeerplek??