In memoriam

Secretaris Burgerbelangen Enschede 03.02.2013

In het besef dat het afscheid in het verschiet lag, hebben wij toch bedroefd kennis genomen van het overlijden van ons lid Mw. J. van Agteren op vrijdag 1 Februari 2013.
Wij weten dat zij een belangrijke plaats innam in het leven van onze wethouder, zijn vrouw en kinderen en dat zij een grote leegte achterlaat.

In dankbare herinnering wat zij voor Burgerbelangen Enschede heeft betekend zal mevrouw van Agteren in onze gedachten blijven.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Burgerbelangen Enschede