Opinie 053 – de Burger aan zet in de wijk

Ben Sanders 10.01.2013

Opinie 053 is bedoeld om inwoners van de gemeente Enschede te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Door bewoners en instellingen de mogelijkheid te geven mee te praten, is de gemeenteraad beter in staat om alle belangen te wegen en keuzes te maken. Tijdens Opinie 053 vinden tegelijkertijd in verschillende zalen in het stadhuis bijeenkomsten plaats over een bepaald thema. In november 2012 heeft de eerste Opinie053 plaatsgevonden over het thema Veiligheid. Op maandag 14 januari vindt de tweede Opinie053 plaats die als onderwerp heeft Samenwerken in de Wijk, één van de 7 MIO’s, zijnde de Maatschappelijke Investerings Opgave.

Het onderzoeken van nieuwe vormen van samenwerking om oplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden is een gezamenlijk vraagstuk, daarom is het belangrijk dat de partners tijdens Opinie053 hierin de burgers en gemeenteraad meenemen. De huidige situatie vraagt om vernieuwing, gezamenlijk moet er worden bepaald welke richting we op willen en in het belang van het gezamenlijk perspectief is voor de integrale MIO-aanpak gekozen. Het verder leren over partnerschap en de wijkaanpak op de onderwerpen zorg en onderwijs staat centraal in het programma tijdens deze avond. Dat is in het bijzonder het geval voor de programmaonderdelen: de Kringgesprekken, In gesprek Met, en het Lagerhuisdebat.

Wat willen we gaan doen en is uw aanwezigheid, meepraten en meedenken als burger belangrijk; de Kringgesprekken. De drie parallelle kringgesprekken gaan over het nieuwe samenwerken in de wijk binnen de thema’s ‘Onderwijs’, ‘Zorg in de wijk’ én ‘Bewoners aan zet’. De gespreksleiders van de kringgesprekken zijn de Stadsdeelvoorzitters. In het afsluitende Lagerhuisdebat met als debatleider Jan Medendorp zullen de burgers en partners in de gelegenheid zijn verder over de vernieuwende manier van samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de wijk te spreken.

Voelt u zich ook verbonden met de stad en met uw wijk en wilt u graag meepraten, kom dan a.s. Maandag 14 januari om 19.00 uur naar het Stadhuis en laat uw mening horen.