Gemeentefinanciën.

André Le Loux 10.01.2013

Het Financieel Dagblad van 27 december maakt melding van enorme verliezen op grondposities door de verschillende gemeenten.

Het onderzoeksbureau Fakton komt veel hoger uit dan de tot dan toe bekende berekeningen van Deloitte. Fakton komt met name hoger uit omdat ze de publiek-private samenwerkingsverbanden meetelt. (ook Enschede kent deze )
Volgens Fakton is het verlies in Enschede opgelopen tot € 1200 per inwoner. Dit zou betekenen een totaal verlies van meer dan € 180 miljoen voor Enschede. Van de grote gemeenten hebben met name Enschede en Apeldoorn te kampen met enorme verliezen. Wat betekent dit voor Enschede? Grofweg hebben we tot nu toe zo’n € 70 miljoen aan verliezen weggeboekt, waarmee we dachten dat we de grootste hap van de verliezen wel zouden hebben gehad. De begroting van 2013 is daarmee ook sluitend.
Als echter de berekeningen van Fakton de waarheid maar enigszins benaderen staat ons dit jaar weer een enorme begrotingsopgave te wachten. Wetende dat we door onze algemene reserves heen zijn, betekent het wegboeken van zoveel geld een enorme aanslag op onze bestemde reserves en moeten we oppassen niet in een artikel 12 situatie te belanden. Het wordt een spannend jaar.