Het gedoogbeleid!!

André Le Loux 30.11.2012

Twee weken geleden hebben we in het stadhuis gedebatteerd over het coffeeshopbeleid.

Op dezelfde avond heeft het kabinet besloten dat de geïntroduceerde wietpas al weer wordt afgeschaft en dat elke gemeente haar eigen beleid mag vaststellen??
Weer zo’ n halfbakken maatregel van dit kabinet. Want stel dat Enschede besluit om een stringent beleid door te voeren , krijgen we dan de daarvoor gewenste politieondersteuning?? Nee, natuurlijk niet!! In het huidige gedoogbeleid wordt de aanvoer van drugs naar de coffeeshops toch ook niet gecontroleerd?? Dit zou wel moeten, maar gebeurt niet!! Lokaal beleid mogen voeren zonder dat je zeggenschap hebt over de hoeveelheid politieondersteuning is een lachertje!!!!