Plannen en Grondopbrengsten moskee

Niels van den Berg 15.11.2012

Afgelopen woensdag ben ik bij een bewoners info avond geweest namens de fractie.

Op de rol stonden de plannen voor de nieuw te bouwen moskee op het voormalig DCW terrein. Laurens Wasssen deelde deze avond alle info met omwonenden, hij deed dit namens de wijkraad Zuid-Oost. In zijn presentatie was Laurens helder en gaf hij duidelijk aan dat de wijkraad zich neutraal opstelt in de hele procedure. Zijn verhaal kwam sterk op mij over en liet eens te meer zien dat de meeste wijkraden in Enschede een betrouwbare bron van informatie zijn voor ons raadsleden. Voor mij werd wel duidelijk dat veel burgers het politieke systeem niet helemaal kennen. Voor hen was bijvoorbeeld de besproken intentieovereenkomst gelijk al de besluitvorming. Ik heb mij de hele avond stil gehouden maar voelde mij geroepen om Laurens op zeker moment te ondersteunen in zijn poging om de bewoners duidelijk te maken dat de gemeenteraad uiteindelijk de knoop doorhakt en dat dat niet de mensen zijn die de plannen bedenken. Enkelen dachten zelfs dat aanwezige raadsleden de gemeente op zichzelf vertegenwoordigden. Verduidelijking in deze, dat wij volksvertegenwoordigers zijn, deed de discussie weer de juiste weg inslaan.

Dan kort t.a.v. plannen. In kernwaarden samengevat: de gemeente financiert niets. Het wordt een terrein van 5000 à 7000 m2. Moskee met koepel en 2 minaretten. Oproep tot gebed alleen op de vrijdag. Dagelijks 20 à 100 bezoekers, op religieuze dagen 1000 à 2000 bezoekers. 150 parkeerplaatsen op eigen terrein en ingang aan de zijde Spaansland. Naast het hoofdgebruik als moskee ook een sociaal maatschappelijke functie. Tot slot de grondverkoop. Er wordt verkocht tegen gangbare m2 prijzen. Met de grondopbrengsten is men voornemens sloop / sanering te bekostigen van de huidige DCW panden. Wij zijn positie aan het bepalen in dit vraagstuk. Als woordvoerder sta ik daar op dit moment als volgt in. Er zijn vier belangrijke aspecten.
Sociaal maatschappelijk? Hoe en waarom? Geen financiering door gemeente, dat is ook onze mening. Minaretten en eventuele geluidsoverlast tijdens oproep tot gebed. Maar misschien is de grondopbrengst wel het meest interessante deel. Want waarom zouden we die opbrengsten, ik verwacht rond 2 miljoen, niet elders inzetten? Bijvoorbeeld om de spaarpot aan te vullen.. Laat de eventuele belanghebbende partij ( welke dit ook is) ook de sloop en sanering maar bekostigen. Dit moeten u en ik toch ook wanneer we een vervallen pand aankopen op een perceel…