Crematoria doen het goed in Twente volgens de Roskam.

Albert Veldt 21.06.2012

In de Roskam verscheen een verhaal over de crematoria in Twente. We hebben er twee,

één in Almelo en één in Usselo die ons uiteraard als de bekendste voor komt. Op dit moment wordt er nog een crematorium gebouwd in Oldenzaal en daarmee is de regio mooi gedekt. Als Burgerbelangen vinden wij begraven en cremeren een publieke zaak die wettelijk geregeld thuis hoort bij de gemeenten. Het rendement is ook prima dus fijn alles laten zoals het is zouden we zeggen.
Tijdens een presentatie aan raadsleden door de directie van het crematorium is het jaarverslag toegelicht en tevens werd er aangegeven dat de dertien gemeenten in Twente (eigenaren) voor volgend jaar voor enige investeringen staan. Daarbij is tevens gesuggereerd dat er bij enkele van die gemeenten is geopperd om de crematoria af te stoten, te privatiseren! Voor Burgerbelangen reden om alert te zijn en wij geven u nu al het signaal om te reageren als u het daar niet mee eens bent. Immers alles wat tot nu toe is geprivatiseerd levert louter teleurstelling op. Wij moeten er niet aan denken dat onze dierbaren straks via een beursgenoteerd bedrijf tegen hoge kosten door een directie met torenhoge beloningen en bonussen begraven en/of gecremeerd gaan worden.
Wat vindt u van deze zaak, wij horen graag uw reacties!