Signalen op jaarvergadering

André Le Loux 24.05.2012

Aansluitend op de gisteren gehouden druk bezochte, snelle en vlot verlopende jaarvergadering, hield de fractie ten behoeve van de leden een stukje voorlichting over de uitvoering van het coalitieakkoord.

De fractie ontving hiervoor de volledige steun van de leden. De fractie gaf aan dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn voor het komende jaar. Om de mening te peilen van de leden werd middels briefjes geïnventariseerd op welke onderdelen van gemeentelijk beleid bezuinigingen zouden kunnen worden toegepast. Het was opmerkelijk om te ervaren dat de door de leden voorgestelde maatregelen – nu eens andersom- de volledige steun kregen van de fractie. Een duidelijk signaal dat leden en fractie op een lijn zitten.
Na afloop van de bijeenkomst aan de borrel kwam dit nog weer even aan de orde. Een van de aanwezigen zei het heel duidelijk:” Als ik geen vertrouwen zou hebben in de uitvoering van beleid en in de fractie, dan zat ik hier niet.” Een ander merkte op :”Daarom ben ik lid van Burgerbelangen.”