Fractievertegenwoordigers gezocht

Secretaris Burgerbelangen Enschede 24.05.2012

Wij zoeken onder onze leden (dat kunnen ook nieuwe leden zijn) mensen die zich in willen zetten als fractievertegenwoordiger. De bedoeling is dat u de vergaderingen van de wijkraad bijwoont en hiervan een kort verslag maakt voor de fractieleden.

Met fractievertegenwoordigers, die onze oren en ogen zijn in de wijk kunnen wij nog krachtiger politiek bedrijven, vragen stellen aan het college en gefundeerd praktisch zaken beargumenteren. Bij gebleken geschiktheid zijn wijkvertegenwoordigers bij uitstek de personen die binnen Burgerbelangen Enschede door kunnen groeien naar een functie binnen onze partij.
Voor meer informatie kunt u mailen naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl

Bestuur Burgerbelangen Enschede