Enschede Centrum in actie

Albert Veldt 24.05.2012

Woensdagavond had ik een uitnodiging om in de Grote Kerk kennis te nemen van alle bouwplannen die er zijn in ons stadscentrum.

Met mij waren alle inwoners van Enschede uitgenodigd via Huis aan Huis maar de opkomst viel mij tegen. Er werden verschillende presentaties gegeven en we konden informatie halen, protesten maken en de motivatie aanhoren waarom het één wel werd uitgevoerd, maar het ander niet. Kortom interessant en derhalve jammer dat niet véél meer mensen gebruik maken van deze democratische manier van inspreken. Of vinden ze het makkelijker te roeptoeteren als het te laat is?
De heer Peter Kuiken gaf met fotobeelden aan hoe je een stad qua uitstraling kan op-pimpen. Hij is al zo’n 10 jaar bezig in Den Bosch om de gevelreclames die haaks op de muur staat (uithangborden) weg te laten halen, evenals uitstekende banieren, vlaggetjes én de rolluiken die ’s avonds voor de etalage gaan en de boel afsluiten aan de binnenkant te bevestigen. Dit alles met subsidie om de kosten voor de winkeliers dragelijk te maken. De metamorfose van vóór en ná waren imponerend. Hij gaf aan nog maar op globaal 65 % realisatie te zitten maar dat de waardering van het winkelend publiek groot was.
De gemeente atlas die jaarlijks wordt uitgegeven noemt in rangorde de beste gemeente. Den Bosch staat met stip op de eerste plaats en dat zal zeker te danken zijn aan de inzet van deze gemeente de stad te pimpen. In vergelijk bungelt Enschede in de onderste regionen. Frappant is dat in reactie diverse middenstanders er niets in zagen om ook deze transformatie door te moeten maken. De reden is wel duidelijk, het water staat ze aan de lippen gezien de economische recessie. Een winkelier zei ook letterlijk álles wat ik nu doe moet bijdragen aan omzet en winstverbetering. Ik denk dan ook dat Enschede wel plannen moet maken voor transformatie, maar even pas op de plaats moet zetten met de uitvoering tot het economisch weer beter gaat.