Positief, negatief of realistisch?

Albert Veldt 10.05.2012

De bevolkingsaantal van Enschede blijft al enige jaren op hetzelfde niveau van rond de 155.000 tot 158.000 inwoners.

Groei zoals we gewend zijn, betekent bijna automatisch financieel voordeel, immers méér mensen houdt in dat er meer afzet mogelijk is, logisch toch? Bij groei moet je ook zorgen dat het Centrum van je stad op sterke toename van een nog groter aantal mensen is voorbereid, dus investeer je daarin. Die groei is nu al jaren niet meer aanwezig en bovendien worden we gekweld door een wereldwijde, maar vooral ook Europese financiële crisis. Dus lijkt het dan ook logisch dat de raadsleden zich momenteel beraden op maatregelen om verdere uitbouw van de stad van eerder genomen besluiten zoals met de majeure projecten, industrieterreinen en/of kantoorgebouwen gaat heroverwegen. Of blijven we bouwen voor leegstand!!

Tijdens de debatten afgelopen maandagavond ging het over de kantorenvisie. Andere partijen noemen ons vaak negatief en behoudend, wij zijn echter van mening dat we realistisch zijn en wijzen daarbij steevast op de berekeningen van diverse universiteiten die onze beweringen staven. Je hoeft in Enschede alleen maar met open ogen naar de leegstand (en verpaupering) te kijken binnen onze stadsgrenzen.
“Doorlopen met de blinddoek voor is iets wat wij niet kunnen en niet willen”, zo werd verwoord door onze fractievoorzitter en zijn woorden werden dankbaar door enkele medestanders overgenomen.