Huizenmarkt stagneert, spookstad Enschede?

Niels van den Berg 10.05.2012

In het verleden is er een raming gemaakt en tussen begin jaren negentig en pakweg 2005 zijn er in de stad Enschede gemiddeld 800 woningen per jaar gerealiseerd.

Tot een jaar geleden is dit om en nabij de 600 geweest. Nu is alles anders, de woningbouwprioritering die zegt; ‘ alles moet raak zijn’ heeft de doelen, of beter gezegd de behoefte tussen 2010 en 2014 bijgesteld naar 300 nieuw te bouwen woningen per jaar. En dan nog komen we maar niet van de huizen af. Ontwikkelaars kopen gronden maar krijgen ook te maken met plotsklapse tegenslagen. Optanten voldoende telkens weer, maar gemiddeld komt men bij besluiten om wel of niet te starten met de bouw rond een verkooppercentage van 30 %. Vervolgens wordt de bouw dan maar uitgesteld en krijgen we braakliggende terreinen. Het winkelcentrum Stokhorst is daarvan het beste voorbeeld natuurlijk.

Onlangs werd ik aangesproken door bewoners in de Esmarke, wat gaat er nu gebeuren met fase 3 en 4 van de uitkijk? Zelf ben ik ook woonachtig in dit gebied en ook mij stoort het nu al enorm hoe het erbij ligt. Drie weken geleden is de fundering gelegd, vanaf toen resten hoge bulten zand, groen gekleurd van het onkruid dat welig tiert. Daaromheen staan pontificaal bouwhekken. Daarop heb ik gebeld met een ambtenaar en met de verkopende partij ten Hag. Dit stuk blijkt dus niet meer in handen van de gemeente Enschede en met de benarde positie van het grondbedrijf is dat het goede nieuws. Ook goed nieuws is dat je dan mag aannemen dat de ontwikkelaar ook z.s.m. daadwerkelijk wil ontwikkelen. Maar als de wil er wel is maar de markt even niet…dan is het theoretisch niet vreemd dat je in de huidige tijd aan kunt nemen dat het er voor de komende twee jaar zo bij blijft liggen. De ambtenaar die ik sprak wil moeite doen om de ontwikkelaar te benaderen met de vraag het terrein er netjes bij te laten liggen. Dat is zeer positief nieuws. Het slechte is dan weer dat deze gronddepots doorgemeten moeten worden, en hoge kosten met zich meebrengen om afgevoerd te worden. Mijns inziens, ook al bedoelen alle betrokken partijen het nog zo goed, is dat we de woonomgeving en daarmee het woongenot verpesten. Sterker nog, het komt meer en meer voor. Het zal toch niet, Enschede spookstad van nu?