De geschiedenis herhaalt zich of een vooruitziende blik.

André Le Loux 08.03.2012

Op dit moment zijn we bezig het archief van Burgerbelangen (voorheen Enschede NU) te digitaliseren en dan kom je leuke dingen tegen. Neem nu ons eerste verkiezingsprogramma uit 1993. Hierin staat letterlijk onder het kopje Volkshuisvesting:

Voorop dient ter staan : bouwen naar behoefte.
Vooral kijken naar de wensen van de gebruiker.

Aanstaande maandag wordt de Woonvisie behandeld in de gemeenteraad. En wat staat daar in als belangrijkste items? : bouwen naar behoefte en consument voorop.

 En dit stond er in 1993 ook nog in het verkiezingsprogramma: 
 Het Aquadrome privatiseren om een verder financieel debacle te voorkomen.

 Dat hebben we destijds niet gedaan met als gevolg dat we nu weer met de tekorten zitten.

En tot slot stond er ook in:
Op termijn dient de luchthaven zonder gemeentelijke subsidie rendabel te worden. Bestaande subsidies dienen fasegewijs afgebouwd te worden.

Dreigt ons dit weer te gebeuren?? Dat mag toch niet waar zijn.
Als je het hele verkiezingsprogramma van 1993 doorneemt dan kun je 90% van wat daar staat zo weer in ons nieuwe programma zetten, met andere woorden, De geschiedenis herhaalt zich of een vooruitziende blik.