Merkwaardig

André Le Loux 24.02.2012

Vandaag werd bekend dat er 4500 ontslagen vallen in het basisonderwijs ten gevolge van de terugloop van het aantal leerlingen. Dit is exclusief maatregelen met betrekking tot passend onderwijs.

Ruim twee jaar geleden werd gesteld dat er de komende jaren veel leerkrachten nodig zouden zijn omdat de ‘naoorlogse boom’ met pensioen gaat. Is hier niet goed gemonitord ? Of monitort men wel maar trekt men geen conclusies ??? Weet u het nog ?? 

                                            – –