Passend onderwijs 5 ton of 6,5 miljoen?

Niels van den Berg 10.02.2012

Afgelopen maandag hebben we in de stedelijke commissie gesproken over passend onderwijs. Zoals her en der te lezen was, is de PvdA samen met D66 voornemens hier vijf ton voor vrij te spelen.

Maar afgelopen maandag bleek dat dit bedrag dat steeds is genoemd, ineens onderhevig is aan het onderwerp. Na kritische opmerkingen van de overige drie coalitiepartijen, nam de PvdA iets gas terug, en sprak men ineens over de intentie van hun artikel 38 vragen. Op een gegeven moment vroeg ik mij hardop af waar we dan in vredesnaam over moesten debatteren. Ik had mij immers ingesteld op een bedrag van rond de € 500.000,- en was aan de hand van een eenvoudige rekensom tot de conclusie gekomen dat dit slechts een doekje voor het bloeden is, en dus in mijn ogen symboolpolitiek. Het probleem bij passend onderwijs zoals ons dat te wachten staat, zit hem in het feit dat de groepen veel te groot zijn waardoor differentiëren en individuele aandacht bijna onmogelijk zijn. Om die klassengroottes naar beneden te brengen (huidig gemiddelde 28 en wenselijk 16) zijn er dus heel veel extra Fte’s benodigd. Doorrekenen en je komt op een grove schatting van 6 à 7 miljoen. Zie daar maar eens dekking voor te vinden in een situatie waarin onze stad zich bevindt. Door de PvdA werd aan mij de vraag gesteld of wij dan maar liever niets doen. Mijn antwoord, inderdaad want als we iets willen doen moeten we het goed doen. BBE is zich natuurlijk wel bewust van de problematiek betreffende dit onderwerp, maar in de huidige tijd moeten we wel realistisch blijven en geen geld over de balk smijten. Daarnaast is dit in feite een zaak voor de nationale overheid. Dus afwachten wat het College en / of de Regio kan doen om Den Haag wakker te schudden. Of de PvdA moet met een dekkingsvoorstel komt van € 6.5 miljoen, dan komen de zaken ineens heel anders te liggen. Maar ten koste van wat zal dit dan moeten gaan? Passend onderwijs; maandag komen PvdA en D66 waarschijnlijk met een motie, we wachten af en blijven scherp.