Veel zzp’ers in Enschede in de problemen door verkeerd beleid.

Albert Veldt 26.01.2012

Als oud ondernemer en adviseur in het bedrijfsleven heb ik al vaak gewaarschuwd voor de optimistische geluiden die onze wethouder Koomen laat horen over de successen die geboekt worden bij het activeren van mensen uit de werkloosheid om voor zichzelf te beginnen.

De Regionale Onderneming Zelfstandigen, kortweg het ROZ is in principe de enige organisatie (door Enschede geaccepteerd) die mensen helpt bij het uitwerken van plannen om als zelfstandig ondernemer te starten. Nu is dat geen makkelijk gegeven want van de globaal 100 kandidaten is er maar één die het lukt om de eindstreep te halen. Voor het ROZ geen groot probleem want alle 100 kandidaten starten met een re-integratietraject waarmee het ROZ zich tracht te financieren, verder komen er nog eens miljoenen vanuit de regio, dus ook veel geld uit Enschede om de zaak rendabel te houden.
In de krant verschijnen er nu steeds indringender berichten dat van de startende ondernemers de zogenaamde zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) er maar weinig zijn die uiteindelijk slagen. Veel komen er al in het eerste of tweede jaar in financiële problemen. Na drie jaar is nog maar 20 % van de starters over en uiteindelijk valt ook daar nog eens de helft van af die het géén 10 jaar vol houdt. Een ondernemer moet namelijk veel meer zijn dan manager, verkoper, boekhouder of entrepreneur. Verder is het zo dat veel beginners de premies niet kunnen betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen ook meestal niet reserveren voor hun pensioen. Doordat ze zelf ondernemer zijn vallen ze ook buiten alle vormen van werkeloosheid- uitkeringen.
Wat hen rest nadat ze een faillissement aan moeten vragen is vaak ook gelijk een persoonlijk faillissement. Huis verkopen, schuld van gemiddeld 30.000 Euro terug betalen wat men niet heeft. In Enschede gaat het momenteel om ruim 400 mensen /gezinnen die op dit moment in de ellende zitten. Eén ding moet wel gezegd worden van het ROZ, inventief zijn ze wel want slaag je niet als ondernemer dan kan de organisatie je wel gelijk helpen met een advies voor schuldhulpverlening. Wie verdiend daar aan, … juist het ROZ. Burgerbelangen vind dit toch wel een bedenkelijke vorm van belangenverstrengeling.