Leegstand kantoren.

André Le Loux 26.01.2012

Een samenwerkingsverband van makelaars (Dynamis) stelt dat er een verwijderingsbijdrage moet komen voor nieuwe kantoorgebouwen. Een idee, dat Burgerbelangen in een ietwat gewijzigde vorm, ook al eens geopperd heeft.

In beide gevallen komt het echter op het volgende neer.
Bij de bouw van nieuwe duurzame kantoren zoals in Enschede onlangs aan de Zuiderval, prachtig natuurlijk, komt er echter evenveel m2 elders in de stad onbenut te liggen. Hoewel de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak zo lovend was over deze nieuwe kantoren, denken wij daar toch wat genuanceerder over.
Ja, natuurlijk nieuwe duurzame kantoren hebben onze instemming , maar niet als daarmee elders evenveel leegstand ontstaat. In Enschede is deze leegstand inmiddels meer dan 100.000 m2 Dit moet een halt worden toegeroepen, leegstand leidt uiteindelijk tot verpaupering en grond is schaars , daarom is leegstand funest.
Dat betekent dat leegstand met kracht moet worden bestreden en dat kan volgens Burgerbelangen doordat bedrijven die in Enschede willen verkassen, het verlatende pand binnen twee jaar weer moeten verhuren of anders tot sloop moeten overgaan zodat de grond hergebruikt kan worden. Middels een verwijderingsbijdrage kun je dit afdwingen. Zo niet, dan krijgt men geen ander perceel om op te bouwen.

Overigens:
Misschien moet de belastingwetgeving ook nog worden aangepast, nu kan men leegstaande gebouwen aftrekken van de belasting, en dat tot in lengte van jaren, dat moet toch niet mogelijk zijn.

Gaat het voorstel van Burgerbelangen te ver?
Wat is uw mening?