Meubelboulevard Schuttersveld wordt de nek omgedraaid!!!

Albert Veldt 14.01.2012

In de vergadering van het Centrum werd afgelopen dinsdag de nota behandeld die de detailhandelsstructuur vastlegt. De vorige dateerde van 2004 en moest worden herzien. De visie in deze nota geeft het college de mogelijkheid om te beslissen waar wel of niet detailhandel gevestigd mag worden. In het verleden was dat best een goede zaak, we groeiden in Enschede tegen de klippen op en dan moet je wel enige structuur brengen in waar je bepaalde bedrijven hebben wil.

Neem bijvoorbeeld de autobedrijven, die heb je het liefst buiten het centrum van je stad, maar kijk ook naar bouwbedrijven, doe-het-zelf bedrijven of winkels met grote showrooms.
Intussen weten we allemaal dat Enschede niet meer groeit, althans met 400 inwoners per jaar is er in onze optiek niet echt meer sprake van groei. Dus zien we om die reden én om reden van economische recessie dat er bedrijven verhuizen binnen de stad, of vertrekken naar elders en/of failliet gaan. Ook zien we een veranderende wereld met internetverkopen, waardoor winkels helaas moeten sluiten. Kijken we naar de Meubelboulevard Schuttersveld dan zien we dat met name het concept op dit terrein zijn tijd heeft gehad. De ondernemers willen een nieuw elan en zoeken dat in nieuwe mogelijkheden. De nieuwe voorliggende structuurvisie belemmert dat echter.
Burgerbelangen heeft zich dan ook tegen deze nota uitgesproken. Als we dit aannemen zal het Schuttersveld geen nieuwe impulsen meer krijgen en de geïnteresseerde investeerders afhaken, dat willen we toch niet??
Burgerbelangen is van mening dat het Schuttersveld op geen enkele manier te vergelijken is met de Westermaat in Hengelo, die de binnenstad daar leeg dreigt te trekken. Schuttersveld is véél kleiner van omvang en zou in onze optiek juist een trekpleister kunnen worden voor mensen uit de regio die op gebied van wonen, kamperen, sport, hobby/spel daar een paar uur willen winkelen. Die komen daarna echt nog wel even naar onze binnenstad Enschede om zich daar ook nog even te verpozen.
Burgerbelangen heeft zelfs voorgesteld om maar geen structuurvisie aan te nemen en van geval tot geval te bekijken (eventueel via een te benoemen commissie) of we investeerders wél of niet toe zullen laten. Wij zullen dan ook zeker met een amendement of motie in die richting komen als die zaken niet worden aangepast! Wij vinden het te gek voor woorden dat op deze manier diverse investeerders zijn die ervan worden weerhouden om zich in Enschede te vestigen.