2011 met een eindsprint

Hans van Agteren 22.12.2011

Na de zomervakantie moest ik samen met mijn medewerkers vol aan de bak. In een paar maanden tijd moesten we een aantal “zware” voorstellen naar de Raad brengen. Te beginnen met het GRP, het gemeentelijk rioleringsplan wat totaal opnieuw moest worden geschreven met de opdracht geen extreme kostenverhoging, behoud van het kwijtscheldingsbeleid en geen teruggang van de kwaliteit. Dit vroeg om echt anders te denken en te handelen. Uiteindelijk heeft de raad unaniem het nieuwe GRP aangenomen met een besparing van maar liefst € 24 miljoen voor de burgers de eerst 5 jaar.

Vervolgens stond ons afvalbeleid op de rol. Al jaren scheiden wij slechts 39% en dat is echt te weinig. Daarom hebben we een nieuwe visie geschreven met als toekomstbeeld 60% scheiding goed voor de CO2 reductie en goed voor de portemonnee, want afval is grondstof. Ook dit voorstel werd unaniem door de raad aangenomen. Gelijk begin januari starten we met het maatregel pakket. Dit is echt iets waar ons motto Gewoon Samen Doen goed van pas komt.

Deze week kwamen het VCP en Mobiliteit prioritering aan bod. Een plezierige discussie leidde tot een paar aanpassing en uiteindelijk tot een goed resultaat. Door de verantwoordelijke mensen is er zeer veel gepresteerd en dat heeft ook echt veel opgeleverd. Dat geeft een geweldig gevoel waardoor ik met een gerust hart het jaar kan afsluiten. Wij wensen u allen hele fijne kerstdagen een heel gelukkig 2012.