“Legokerk”, een afscheidscadeau aan de stad. En nu?!

Niels van den Berg 29.09.2011

Er is in de afgelopen periode veelvuldig gesproken over het festival Grenswerk. Veel inwoners plaatsen het festival onder Enschede promotie. Dit is echter niet juist. De Stichting Grenswerk, onder bezielende leiding van mevrouw Franquinet, staat geheel los van Enschede Promotie dat wordt aangestuurd door Marcel Wendrich.Enschede promotie draait met een uitvoeringsbudget op jaarbasis van ongeveer 1 miljoen. Grenswerk verbruikt nagenoeg hetzelfde, alleen dan binnen het tijdsbestek van twee weken. De helft van dit bedrag is afkomstig van de Provincie, de andere helft is gesubsidieerd door de Gemeente. Het is wat kort door de bocht, maar in feite kunnen we stellen dat we als gemeente een legokerk hebben gesubsidieerd. Met in mijn ogen veel te lage bezoekersaantallen over de afgelopen jaren heeft Grenswerk daarmee vanzelfsprekend ook een veel te hoog subsidiebedrag per bezoeker.

Grenswerk is een cultureel evenement dat totaal niet in verhouding staat, tot wat Enschede promotie verricht op jaarbasis voor nagenoeg eenzelfde financiering. Een FC Twente middag, een openingsconcert door Racoon, ik zie de link niet naar het oorspronkelijke karakter van het festival Grenswerk. In de raad hebben we hier en daar al voorgesorteerd en is in ieder geval door Burgerbelangen kenbaar gemaakt dat wij willen stoppen met deze subsidie. Dat fractiegenoot Albert Veldt het initiatief heeft genomen om de mogelijkheden te bekijken, is op zich te begrijpen. Albert heeft in het voor hem kenmerkende enthousiasme iets geroepen, maar daarbij heeft hij zich niet gerealiseerd welke gevolgen er mogelijk ontstaan.

De kerk staat er al en de kosten zijn gemaakt. Dus nu maar kijken hoe we er dan het beste van kunnen maken. Maar laten we niet vergeten dat dit ook weer allerlei kosten met zich meebrengt. Denk aan vervoer, programmering, infrastructuur en allerlei andere aanpassingen die nodig zijn om het plan vorm te geven. De hiermee gepaard gaande extra kosten staan in schril contrast tot de notitie Wijkwelzijn welke de Raad afgelopen week heeft vastgesteld. Hier zagen wij een onvermijdelijke bezuinigingsslag. Ook het jongerenwerk wordt hierdoor getroffen, terwijl dit juist zeer gewenst is in bepaalde gebieden in de stad. Twee ton minder, daar moeten we het mee doen, kortom voor de kosten van 1 legokerk hadden we twee jaar lang profijt kunnen hebben van minder overlast door jongeren in de wijken.