Door Burgerbelangen toeristen nu weer welkom in Enschede.

Albert Veldt 18.09.2011

Als je de stad Enschede wil promoten en het toerisme wil bevorderen moeten mensen wel de weg weten te vinden in Enschede. Tegenwoordig is het met autonavigatie gelukkig al heel wat makkelijker dan enkele jaren geleden.  Desalniettemin blijven stadsplattegronden (info’s) op invals locaties van onze stad dan ook vaak dé visitekaartjes van een stad. Daar vindt men een welkomsttekst  op en uitnodigende reclames van bedrijven en hotels. Uiteraard is er voldoende parkeerruimte om even de route die men moet volgen te bestuderen.

Afgelopen weken bleek ons dat in onze gemeente de infoborden steeds meer in verval raken en dat vinden wij jammer. Onze aandacht werd specifiek gevestigd op een  bezoeker uit het westen van het land die zich beklaagde over het feit dat er bij onze Enschedese infoborden veelal permanent geparkeerd wordt  door omwonenden.  Door dit misbruik kunnen dus bezoekers van buiten Enschede niet stoppen c.q. parkeren om de info te gebruiken.  Wij vinden dat dit niet door de beugel kan, zeker niet als wij ons als gastvrij en gericht op toerisme willen presenteren.

Een klacht van Burgerbelangen hierover bij de betreffende afdeling heeft opgeleverd dat er actie is genomen op dit manco. Inmiddels zijn op enkele
infoparkeerplaatsen bordjes aangebracht die aangeven dat parkeren is toegestaan
voor ten hoogste 5 minuten. Wij hopen dat mensen die deze info’s  als hun privéparkeerplaats beschouwen dit nu na zullen laten omdat misbruik in onze ogen beslist asociaal is.  Verder gaan wij ervan uit dat politie nu handhavend op gaat treden als zij misbruik constateren. Toeristen zijn weer welkom!