Dichter bij de burger

Niels van den Berg 17.09.2011

Dichter bij de burger, een zinsnede die op meerdere facetten van het raadswerk betrekking kan hebben. Zo is dit door het college en de raad als aandachtspunt benoemd bij de start van deze periode. Maar het kan ook betrekking hebben op het daadwerkelijke contact met de burger. Aan dit aandachtspunt ligt waarschijnlijk ook het lage opkomstpercentage tijdens de verkiezingen ten grondslag. Inmiddels is voor mij persoonlijk duidelijk dat we met grote regelmaat nog ver verwijderd zijn van deze ambitie. Dit merk ik op door gesprekken met vrienden en bekenden. Vaak, te vaak hoor ik van hen dat er toch niet geluisterd wordt. Veel interessanter nog is het misschien dat men vaak geen of onvoldoende( politieke) uitleg krijgt over genomen besluiten.

Dit geldt zeker ook voor volgers van onze partij, die vaak geen notie hebben van de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt. Men heeft niet voldoende inzichtelijk hoe de feiten liggen en hoe de afwegingen gemaakt worden. Het tactisch steekspel dat politiek heet kan men niet altijd volgen omdat men de regels niet voldoende kent. Laten we als gemeente nu eens een start maken, door de burger goed voor te lichtten hoe besluitvorming plaatsvindt en op welke momenten in het gehele traject men invloed uit kan oefenen, maar ook op welke wijze.

Wanneer je niet bijna dagelijks bezig bent met politiek gerelateerde activiteiten, is het lastig te begrijpen. Nu ik zelf bijna twee jaar meedraai, heb ik in de gaten welke spelregels er zijn, maar voordat ik in de raad zat, heb ik vaak ook niet geweten wat waar en op welke wijze de stukken behandeld worden. Een simpele flyer waarop uitleg gegeven wordt wat de verschillende commissies inhouden, en waarop de betekenis van moties en amendementen beschreven staan, kan verhelderend werken. En ook het feit dat de verschillende vergaderingen online gevolgd kunnen worden is mijn inziens bij nog geen 20% van de Enschedeeers bekend. Daarnaast is een gezonde balans in de gemeenteraad een prima middel. Raadsleden als volksvertegenwoordiger, en raadsleden die zich van nature meer bezig houden met het beleidsmatige vlak. Van die laatste categorie zitten er momenteel meer in onze raad. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het aantal raadsleden dat nog aan “huisbezoeken” doet, neemt met rasse schreden af. Ik vind dat jammer, helemaal wanneer we spreken van lokale politiek. Dichter bij de burger, het kan maar dan moet er nog heel wat veranderen.