Onveiligheid rond het stationsplein.

Albert Veldt 15.07.2011

In het stadsdeel Centrum zijn door mij vragen gesteld over de overlast die wordt ervaren door ondernemers en winkeliers rond het stationsplein en de Korte Hengelose straat. In het pand van de VVV aan het stationsplein is nu voor de vierde keer binnen één jaar ingebroken. Buiten het feit dat er veel breekschade ontstaat, wordt er ook nog eens veel aan het interieur vernield. Klachten en aangiften van de kant van het VVV leveren tot op heden resultaten op.

De sportschoenenzaak Exclusive gevestigd aan de passage van de Korte Hengelose straat heeft al bijna de moed opgegeven. De eigenaar heeft een dik dossier van de aangiften van vernielingen, diefstal en bedreigingen. Allen tot op heden zonder resultaat. Logisch dat de eigenaar bang is voor zijn eigen veiligheid en derhalve stappen heeft genomen om zichzelf te verdedigen.

Op mijn vragen hierover aan wethouder mevr. Van Hees, kreeg ik een in mijn ogen onbevredigend antwoord; dat men op de hoogte was van de situatie en doende was met de betrokkenen en de politie om tot oplossingen te komen.

 Na het stellen van de vragen ben ik de volgende dag voor de zekerheid nog maar eens bij de betrokkenen gaan informeren. Wat blijkt, men is er al meerdere jaren mee bezig en oplossingen zijn er niet. Klachten worden niet serieus genomen en ambtenaren bellen niet terug. Tevens blijkt uit mijn eigen waarneming dat er volop wordt gedeald, passanten worden lastig gevallen met de vraag of ze stuff willen kopen en er wordt openlijk gehandeld.  Enkele ondernemers zijn zo ten einde raad dat ze overwegen uit onze stad te vertrekken.

Burgerbelangen vindt dat de hele gang van zaken ontoelaatbaar is en zal opnieuw de zaak aan de orde gaan stellen. Wij hebben daartoe inmiddels contant opgenomen met Albert Bootsma de stadsdeelmanager.