Onzekerheid voor bewoners ’t Bijvank

Barbara Doosje 16.06.2011

De bewonerscommissie Bijvank Noord heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de gang van zaken rond de herstructurering van het Bijvank. Als eerste het feit dat de woningtoewijzing reeds van start is gegaan maar er tot op heden nog geen (voorlopig) stedenbouwkundig plan op tafel ligt. De raad moet dit plan nog goedkeuren. Ten tweede omdat bewoners op basis van een voorlopige, summiere schets van de nieuwe situatie een keuze voor een toekomstige woning hebben moeten maken en dat reeds enkele weken na het maken van deze keuze er wijzigingen werden aangebracht door Domijn betreffende de afmetingen van de woningen.

Deze bewoners leven nu al enkele jaren in onzekerheid over de toekomst van de buurt er worden nu verwachtingen die mogelijk straks niet kunnen worden waargemaakt. Als klap op de vuurpijl organiseerde Domijn deze maand een bewonersavond waar de gemeente niet van op de hoogte was gebracht. Er zou op deze avond een beeldkwaliteitplan worden gepresenteerd, maar ook dit bleek nog niet goedgekeurd. Hierdoor verergerde Domijn de situatie en werden bewoners nog onzekerder.

Wethouder Wallinga heeft toegezegd tussen alle partijen te gaan bemiddelen, en te trachten een goede en open communicatie tussen Domijn, bewoners en de Gemeente op te zetten.