Dak-thuislozenopvang en geloofwaardigheid

André Le Loux 30.05.2011

Burgerbelangen heeft tegen de vestiging van dak-thuislozen (drugsverslaafden) aan de Vlierstraat gestemd. Waarom ? Deze mensen hebben toch ook recht op een plekje? Ja zeker, ook deze mensen hebben recht op een goed onderkomen.
Maar waar het ons hier om ging was de opstelling van de wijkraad, de opstelling van de omliggende scholen en ook de opstelling van in de omgeving wonende burgers.

Nu is het te verwachten dat we op elke plek waar we iets dergelijks willen realiseren, de omwonenden niet staan te juichen.
Maar de opstelling van de wijkraad doet er wezenlijk toe.
Deze wijkraad heeft haar nek uitgestoken, beseft dat ook dak/thuislozen recht hebben op een onderkomen  en heeft goedkeuring gegeven aan de opvang van dak-thuislozen aan de Zenderenbrink. Deze opvang is ook door Burgerbelangen ondersteund.

Maar deze wijkraad beseft ook heel goed dat twee vestigingen in de Wesselerbrink te veel van het goede is. Burgerbelangen kan daar volledig in mee gaan en wel om meerdere redenen.
Maar bovenal gaat het ons om geloofwaardigheid. Niet luisteren naar directies/personeel  van scholen en niet luisteren naar wijkraden  die serieus met de problematiek omgaan kunnen wij ons als volksvertegenwoordigers niet veroorloven.
Als wij van mening zijn dat wij burgers inspraak willen geven en als wij burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben staan  dan kunnen we de mening van betrokkenen niet in de wind slaan.
De komende jaren zullen nog vele onderwerpen aan de orde komen waarbij wij de burgers hard nodig hebben en waar wij samen met burgers zullen moeten optrekken.
Dat kan alleen maar als je elkaar respecteert en elkaars standpunten serieus neemt.