Sloop voorgevel pand Sanders.

André Le Loux 19.05.2011

De voorgevel van het pand Sanders is nu in zo’n slechte staat dat deze gesloopt moet worden. Toch heel merkwaardig.Bij de aanbesteding wisten de slopers dat de voorgevel zou moeten blijven staan.Wil je dan een goede offerte uitbrengen dan vergewis je je van de staat van deze gevel om te kunnen bepalen hoeveel  werk dit is om deze gevel te stutten en in welke vorm.En als een gevel in mindere staat is dan stut je eerst en isoleert de gevel en pakt hem helemaal in alvorens je met sloopwerk begint. Dit is een garantie dat de gevel behouden blijft.Nu is er eerst een groot deel gesloopt. De trillingen van dit sloopwerk hebben de voorgevel natuurlijk geen goed gedaan.

Is dit opzet ?? Moeilijk te zeggen. Zeker is dat de sloper eerst had moeten stutten alvorens met het sloopwerk te beginnen.De sloper moest een sloopplan indienen (stond in de aanbesteding). Wie heeft dit sloopplan beoordeeld ?? Of heeft de sloper een sloopplan gemaakt en is zonder goedkeuring aan de klus begonnen? Wat is de rol van de Woonplaats??De wethouder zei dat de Woonplaats de gevel nog moest inpassen in het gehele plan. Belachelijk , immers men wist toch dat de gevel ingepast moest worden, dan neem je die toch direct in de plannen mee ?? Of is men er op voorhand al van uitgegaan dat de muur niet zou blijven staan? Alles wijst in die richting.Een schande !!!!

Met onze huidige technieken zijn we niet in staat een muurtje te behouden ??? Wie gelooft dat nu nog ??? De wethouder heeft nog heel wat uit te leggen en hopelijk doet ze dat beter dan afgelopen dinsdag.