Kunstgrasveld een feit

Niels van den Berg 19.05.2011

Aanstaande dinsdag staat in stadsdeel Oost weer sportpark Bultserve op de agenda, en dan in het bijzonder het Kunstgrasveld ten behoeve van het sociaal maatschappelijk plan. Het is goed om te zien dat de stadsdeelwethouder zijn best heeft gedaan, en zijn toezegging waar heeft gemaakt. Samen met betrokken partners is er dekking gevonden voor de aanleg van een kunstgrasveld. Samen met het CDA en de CU heeft Burgerbelangen in deze het voortouw genomen. In nauwe samenwerking met de verenigingen en de dorpsraad  is het uiteindelijk toch gelukt en daar zijn we zeer tevreden over. Dinsdag zal er vervolgens gesproken geworden over de wijze waarop de dekking is gevonden. Voor de verenigingen is het in principe klaar, deze kunnen vooruit kijken. Naast het goede gevoel, vraag ik mij tegelijkertijd wel af waarom er een post van 45000,- euro staat omschreven vanuit de wijkbudgetten. Ook al is het zo dat de dorpsraad hier een fiat voor gegeven heeft. Dinsdag horen we hier waarschijnlijk meer over. Rest mij de beide verenigingen veel succes te wensen op dit multi functionele veld!