Instroombeleid van Bijstandsgerechtigden in Enschede.

Albert Veldt 21.04.2011

Door de rekenkamer is een onderzoek gedaan naar hoe Enschede het aantal uitkeringsgerechtigden terug kan dringen. Op dit moment maken  meer dan  5500 mensen in Enschede aanspraak op bijstand en dat aantal neemt nog steeds toe.

Zaak dus om onze rekenkamer eens te laten uitzoeken hoe we het aantal terug kunnen dringen.  Met name het uitstroombeleid is beter in beeld dan het instroombeleid en daarom vonden wij als Burgerbelangen dat daar de focus op moest liggen.

Een gedeelte van de instroom komt van mensen van buiten Enschede die een bijstandsuitkering hebben en vervolgens naar Enschede komen om hier hun geluk te zoeken. In principe kregen die in het verleden makkelijk woonruimte.  De rekenkamer stelt dat die mensen steeds welkom werden geheten door het college omdat men uitging van groei en dat er in de komende jaren sprake zou zijn van meer vraag naar arbeiders, veronderstellingen die niet uitgekomen zijn.

Rond 2008 hebben wij voorstellen gedaan om mensen die zich hier wilden vestigen met hun bijstandsuitkering, pas een woningtoewijzing te geven nadat ze zich hadden opgegeven voor het programma Work First.  Daar kregen deze nieuwkomers de gelegenheid om aan betaald werk te komen voor een periode van minimaal zes maanden.  Het bleek dat ná die invoering de instroom van  nieuwkomers via huisvestiging af nam.  Dus het werkte goed! Nu blijkt dat mét de nieuwe coalitie men dit project heeft afgezwakt omdat men met het programma “de werkgever op kop” het initiatief meer bij de werkgevers wilde leggen. Dus het “Work First” project wordt niet meer ingezet voor vergunning tot huisvesting.

Burgerbelangen vind dit een gemiste kans, het werkte goed, ga er dan mee door. Wij gaan hierover tijdens de presentatie van dit onderzoek in de Raad zeker vragen over stellen.